Newyddion

26-06-2017

Trefniant dosbarthiadau 2017 – 2018

Bydd trefniadaeth y dosbarthiadau ar gyfer y flwyddyn ysgol 2017-2018 fel a ganlyn – Ysgol gyfan 2017 – 2018

20-06-2017

16-06-2017

15-06-2017

Clwb Brecwast Am Ddim

Annwyl rieni,
Mae galw mawr am lefydd yn ein Clwb Brecwast Am Ddim ac ar hyn o bryd, mae gennym restr aros hir iawn. Mae nifer fawr ohonoch wedi cofrestru eich plant ar gyfer y Clwb ond nid ydych yn ei ddefnyddio. Rydym felly yn eich hysbysu, os na fydd plant yn mynychu’r clwb o fewn cyfnodau o bythefnos, yna byddwn yn tynnu eu henwau oddi ar y rhestr ac yn cynnig y llefydd i’r plant hynny sydd ar y rhestr aros.
Gofynnwn am eich cydweithrediad yn y mater yma.

Yn gywir,

Illtud James
Pennaeth

14-06-2017

Diogelwch ar y we

Diogelwch ar y we – cliciwch ar y linc – SCHOOLS LETTER -CYMRAEG

09-06-2017

Presenoldeb

Llogyfarchiadau i Blwyddyn 5J a  Blwyddyn 6R- presenoldeb yn 100% yr wythnos hon

090617

26-05-2017

Talu am arian cinio am yr hanner tymor olaf

Pris cinio am yr hanner tymor fydd 34 cinio x £2.40 = £81.60

(Mae HMS ar ddydd Mercher 28 Meh)

25-05-2017

23-05-2017

Stondin Pitsa Blwyddyn 4

Ydych chi mewn penbleth ynglŷn â beth i goginio i swper?

Dewch i brynu

PITSA FFRES O’R POPTY!

Mi fydd disgyblion Blwyddyn 4 wrthi’n creu a choginio pitsa yn ystod y deuddydd nesaf fel rhan o’i gwaith thema. Mi fydd y cynnyrch ar werth ar ddiwedd y dydd i blant a rhieni.

Lleoliad: Buarth yr Ysgol

Amser- 3:30-4y.p

Dyddiadau: 24ain a’r 25ain o Fai

Mae croeso i bawb felly dewch yn llu!

Grazie/ Diolch!