Newyddion

21-07-2017

14-07-2017

13-07-2017

Mae’r Arwyr wedi cyrraedd!

Cyffro mawr wrth ddarganfod enillwyr ein cystadleuaeth creu Arwyr y Gymraeg heddiw, a diolch i Huw Aaron am feirniadu, ac am ei ddyluniadau campus o’r 3 llun a ddaeth i’r brig! Ry’ ni gyd yn edrych ymlaen at eu cyfarfod yn y dyfodol agos!

Gwaith elusennol!

Bechgyn blwyddyn 5 yn derbyn tystysgrifau am eu hymdrechion, wrth godi £96.04 tuag at elusen Kyle’s Goal, yn ystod y Ffair Haf.

Da iawn chi!

30-06-2017

26-06-2017

Trefniant dosbarthiadau 2017 – 2018

Bydd trefniadaeth y dosbarthiadau ar gyfer y flwyddyn ysgol 2017-2018 fel a ganlyn – Ysgol gyfan 2017 – 2018

20-06-2017

16-06-2017

15-06-2017

Clwb Brecwast Am Ddim

Annwyl rieni,
Mae galw mawr am lefydd yn ein Clwb Brecwast Am Ddim ac ar hyn o bryd, mae gennym restr aros hir iawn. Mae nifer fawr ohonoch wedi cofrestru eich plant ar gyfer y Clwb ond nid ydych yn ei ddefnyddio. Rydym felly yn eich hysbysu, os na fydd plant yn mynychu’r clwb o fewn cyfnodau o bythefnos, yna byddwn yn tynnu eu henwau oddi ar y rhestr ac yn cynnig y llefydd i’r plant hynny sydd ar y rhestr aros.
Gofynnwn am eich cydweithrediad yn y mater yma.

Yn gywir,

Illtud James
Pennaeth

14-06-2017

Diogelwch ar y we

Diogelwch ar y we – cliciwch ar y linc – SCHOOLS LETTER -CYMRAEG