Newyddion

11-12-2019

Swyddog Teulu newydd

Mae Mrs Rhiannon Laugharne wedi ei phenodi yn Swyddog Teulu newydd yr ysgol. Bydd Mrs Laugharne yn dechrau ar ei swydd ym mis Ionawr gan weithio ar ddyddiau Llun, Mawrth a Mercher.

Calendrau 2020

Mae calendrau 2020 nawr ar werth o’r ysgol – pris £10.

Mae’r calendrau yn cynnwys lluniau holl blant yr ysgol – wedi eu trefnu yn ol mis eu penblwydd.

05-12-2019

Materion Diogelu

Os hoffech drafod mater Diogelu/Amddiffyn Plant, yna cysylltwch â Mr James (Uwch-berson dynodedig Diogelu) neu Mrs Dumbrill (Dirprwy berson dynodedig Diogelu). Bydd pob sgwrs yn hollol gyfrinachol.

29-11-2019

Llyfrau Iaith a Mathemateg

Er mwyn i chi gael cip ar y gwaith sydd yn cael ei gyflawni gan eich plentyn, mae’r llyfrau Iaith a Mathemateg yn cael eu danfon yn ôl gartref dros y penwythnos. Dyma un o brif lyfrau’r disgyblion a rhaid iddynt gael eu dychwelyd erbyn dydd Llun! A fyddech mor garedig â dychwelyd darn isod y llythyr gyda’r llyfr? Diolch

26-11-2019

CYNLLUN STRYDOEDD YSGOL

CYNLLUN STRYDOEDD YSGOL

Mae Cyngor Caerdydd wedi penderfynu cyflwyno Stryd Ysgol ar Heol Glan y Nant. Bydd y Stryd Ysgol hon ar waith o 6 Ionawr 2020.

Sut bydd yn gweithio

Ni chaniateir i gerbydau modur yrru ar hyd y Stryd Ysgol rhwng 8.30am a 9.15am a rhwng 2.45pm a 3.45pm, oni bai bod gan gerbyd Drwydded Stryd Ysgol ddilys. Ni fydd Strydoedd Ysgol ar waith ar y penwythnos nac yn ystod mis Awst. Caniateir i unrhyw ymwelwyr dilys â’ch eiddo adael y Stryd Ysgol, ond ni chaniateir iddynt ddod yn ôl yn ystod yr amseroedd uchod.

Mae hi’n drosedd mynd i mewn i, neu yrru ar hyd Stryd Ysgol pan fo’n weithredol heb Drwydded Stryd Ysgol ddilys. Byddwn yn defnyddio camerâu gorfodi i fonitro Strydoedd Ysgol ac yn cyflwyno dirwyon (Hysbysiadau Tâl Cosb) i droseddwyr.

Felly, caiff camerau gorfodi eu gosod yn edrych dros y fynedfa i’r Strydoedd Ysgol ond ni fyddant yn gweithio tan 6 Ionawr 2020. Ni fydd unrhyw un yn gweithio ar y camerau, yn hytrach, bydd y camerau’n nodi’n awtomatig unrhyw gerbyd sydd heb drwydded yn ystod yr amseroedd gwaharddedig. Wedyn caiff fideo byr ei recordio o’r cerbyd sy’n troseddu iddo gael ei ddefnyddio’n dystiolaeth.

Diolch am eich amynedd ynghlch y mater hwn ac am ein helpu i wneud amseroedd cyrraedd a gadael yr ysgol yn ddiogelach i bawb.

Mr Illtud James
Pennaeth

18-11-2019

Arian i’r ysgol

Os ydych chi’n siopa ar-lein, yn enwedig gyda’r Nadolig ar y gorwel, gallwch chi godi arian ar gyfer Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd.

Byddwch dal yn cyrraedd eich gwefannau arferol e.e. Amazon ond trwy fynd trwy EASYFUNDRAISING, byddwch yn cynhyrchu ychydig bach o arian i’r ysgol bob tro. Bydd dros 4,000 o siopau a safleoedd yn rhoi rhodd i ni pan fyddwch chi’n defnyddio Easyfundraising i siopa gyda nhw!

Byddem yn ddiolchgar iawn am eich cefnogaeth!

Ewch i – Easyfundraising

13-11-2019

Diolch Mrs Mallett

Trist iawn yw cyhoeddi y bydd Mrs Mallett yn gorffen ei swydd fel Swyddog Teulu yr ysgol ar ddiwedd mis Tachwedd. Mae Mrs Mallett wedi rhoi gwasanaeth arbennig i’r ysgol ac wedi cefnogi disgyblion a theuluoedd yr ysgol yn wych. Bydd colled fawr ar ei hol!
Pob dymuniad da i’r dyfodol Mrs Mallett!

11-11-2019

Ail wampio’r wefan

Diolch yn fawr i gwmni Pentagon am ail wampio gwefan yr ysgol – www.ygmg.com

Mae llais rhieni a llais y plant yn bwysig i ni felly rydym wedi creu 2 adran newydd – Blwch Syniadau i rieni a Bocs Becso i’r plant.

17-10-2019

Gwasanaeth Diolchgarwch CA1

Diolch i Mr Alun Tudur am ddod i mewn i gynnal y gwasanaeth

Diolch i bawb sy’ wedi cyfrannu bwydd i’r CARDIFF FOOD BANK.  Croeso i chi ddod a bwyd i mewn yfory neu wythnos nesaf

Gwas Diolchgarwch

15-10-2019

Cwrdd Hydrefol Sadwrn Sbesial

Adam Colman
adam@colman.org.uk
07941 782 904

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal am:

    2-4yp ar Sad 19 Hydref 2019