Newyddion

17-05-2018

16-05-2018

Gwaith elusennol Bl4 – Pobi dros Bobath! DIOLCH!

Diolch yn fawr i bawb am gefnogi #Bl4 ddoe gyda’u stondin #PobiDrosBobath – rydym wedi codi cyfanswm anhygoel o £283.84! Gwych! Thank you to all who supported #Yr4’s #BakeForBobath cake sale yesterday – total raised was £283.84! Fantastic! #YsgolGymunedol #CommunitySchool @BobathWales #NA 

14-05-2018

Presenoldeb wythnos diwethaf

Da iawn Dosbarth 1aI, 2HJ, 6L a 6R

Llongyfarchiadau mawr

11 05 18

10-05-2018

01-05-2018

24-04-2018

Presenoldeb wythnos 16 – 20 Ebrill 2018

20 04 18

Da iawn Dosbarth Derbyn DW. Mae Mrs Davies a Mrs Williams yn falch iawn o’r presnoldeb yma . 100%

Dewch i ni lwyddo eto i gael presenoldeb llawn

20-04-2018

Celf a Chrefft yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i Beca Davage ar ei llwyddiant arbennig yng nghystadlaethau Celf a Chrefft yr Urdd eleni!

Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau 3ydd
Print Monocrom Bl. 5 a 6 1af
Print Lliw Bl. 5 a 6 2ail
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6 3ydd
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 5 a 6 1af
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 1af

12-03-2018

01-02-2018

Categori’r ysgol 2018

Annwyl Rieni,

Rwy’n siŵr fod nifer fawr ohonoch eisoes wedi clywed neu ddarllen ein bod wedi llwyddo i gynnal ein statws fel YSGOL WERDD am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, sydd wrth gwrs yn achos o falchder a boddhad mawr i bawb yn Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd.

Ysgolion Categori Gwyrdd
• Ysgolion hynod o effeithiol
• Mae gan yr ysgolion yma brofiad a chysondeb o ran codi safonau ac mae ganddynt y capasiti i gefnogi datblygiad ysgolion eraill

Llongyfarchiadau mawr i’r holl staff a’r disgyblion!

Mr. Illtud James
Pennaeth