Newyddion

17-10-2019

Gwasanaeth Diolchgarwch CA1

Diolch i Mr Alun Tudur am ddod i mewn i gynnal y gwasanaeth

Diolch i bawb sy’ wedi cyfrannu bwydd i’r CARDIFF FOOD BANK.  Croeso i chi ddod a bwyd i mewn yfory neu wythnos nesaf

Gwas Diolchgarwch

15-10-2019

Cwrdd Hydrefol Sadwrn Sbesial

Adam Colman
adam@colman.org.uk
07941 782 904

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal am:

    2-4yp ar Sad 19 Hydref 2019

08-10-2019

Presenoldeb 2018/19

Dyma griw o Flwyddyn 1 a 2 a gafodd bresenoldeb o 100% am y flwyddyn

Dyma griw o’r CA 2 wnaeth ddim colli diwrnod! Da iawn chi

02-10-2019

01-10-2019

Holiadur Parentpay

Diolch i bawb a gwblhaodd yr holiadur. Cliciwch ar y linc i weld y data/canfyddiadau –

26-09-2019

25-09-2019

Penwythnos Teulu Llangrannog 2020

Rydym yn falch o allu lansio ein Penwythnos Teulu Llangrannog 2020. Mae’n gaddo bod yn wyliau llawn bwrlwm, cymdeithasu ac antur wrth i ni groesawu teuluoedd o Gaerdydd a’r Fro i roi tro ar bob math o weithgareddau o sgiio i farchogaeth, saethyddiaeth i ddringo a llawer, llawer mwy! Archebwch am flaendal o ddim ond £50 a cofiwch ymweld â’n ein tudalen Facebook i roi tro ar ennill lle i’ch teulu am ddim drwy gystadleuaeth hoffi & rhannu!

Archebwch / Book: https://mentercaerdydd.org/product/penwythnos-teulu-llangrannog-2020/

Cynllun Gofal Hanner Tymor (Menter Caerdydd)

Mae nawr posib i archebu lle ar gyfer ein cynlluniau gofal hanner tymor yr Hydref ar ein gwefan archebu newydd. Mae gweithdy neu drip gwahanol pob dydd a llwythi o weithgareddau felly digon i ddiddanu pawb drwy gydol y gwyliau!

Archebwch / Book: https://gofal.mentercaerdydd.org/

19-09-2019

Rhaglen GroBrain

Rydym yn gyffrous iawn i gynnal rhaglen GroBrain yn yr ysgol ym mis Hydref. Am wybodaeth pellach, cliciwch y linc – FF cardiff GroBrain poster – cymraeg

06-09-2019