Newyddion

27-11-2017

Dirprwy bennaeth newydd

Mae Miss Catrin Evans wedi ei phenodi yn ddirprwy newydd yr ysgol. Mae Miss Evans yn ddirprwy Ysgol Gymraeg y Ffîn ar hyn o bryd a bydd hi’n dechrau yn ei swydd newydd ar Ionawr 22ain.

24-11-2017

Presenoldeb

Wythnos 20 – 24 Tachwedd 2017

Dosbarth

Class

Presenoldeb

Attendance

Blwyddyn 6L 91.1%
Blwyddyn 6R 99.3%
Blwyddyn 5D 97.0%
Blwyddyn 5E 98.3%
Blwyddyn 4A 98.3%
Blwyddyn 4W 96.3%
Blwyddyn 3Ll 99.0%
Blwyddyn 3R Ll 99.7%
Blwyddyn 2J 99.3%
Blwyddyn 2HJ 99.3%
Blwyddyn 1aI 97.0%
Blwyddyn 1M 98.0%
Derbyn DW 99.0%
Derbyn R 98.0%
Meithrin pm 91.3%
Meithrin am 95.0%
Cyfanswm / Total 97.5%
Targed yr ysgol / School target 97.6%

22-11-2017

Ffilmio a chreu adnoddau ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018

South West Grid for Learning yn ffilmio a chreu adnoddau gyda’r arweinwyr digidol a rhai o ddisgyblion Bl6 fel rhan o baratoadau dathlu  Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel ar Chwefror 6ed, 2018.

Ffilmio- DDRhyFD 2018/ SID 2018

26-10-2017

Tim Gwyddbwyll

Dyma’r plant sydd wedi eu dewis i gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Gwyddbwyll Caerdydd ar Dachwedd 28ain-

1. Milo Davies
2. Tom Davies
3. Ethan Hanigan
4. Thomas DeLaMotte
5. William Meade-Owen
6. Ben DeLaMotte
7. Gethin Williams
8. Cory Phillips
9. Ben Bruynseels
10. Ilan Lloyd

Wrth gefn
Seth Nicholls
Gruff Maher

25-10-2017

Dioglewch cyn ysgol – Blynyddoedd 3-6

Hoffem eich atgoffa bod staff ar ddyletswydd ar fuarth Cyfnod Allweddol 2 (Yr Adran Iau) o 8.45am. Dylai rhieni drosglwyddo’r plant wrth y clwydi – clwyd dop neu glwyd y bont – ni ddylai rhieni/gofalwyr fynd ar i’r buarth. Diolchwn i chi am eich cydweithrediad yn y mater yma.

18-10-2017

STEM- Cydnabod gwaith a chymorth ein llysgenhadwr STEM  yn ystod ein Clwb Codio.

Hoffwn ddiolch i Mr Marcus Davage am ei holl waith caled a chefnogaeth dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Rydym ni a’r plant wedi elwa’n ddirfawr o’r profiad!

#tgchMG #ictMG #STEM

https://www.stem.org.uk/

Sut i wirfoddoli i ddod yn llysgenhadwr STEM?

13-10-2017

Diolchgarwch 19/10/17

Diolchgarwch Cyngor 17

Dyma’r wybodaeth am ein casgliad Diolchgarwch.

Diolch yn fawr!

Cyngor Ysgol Melin Gruffydd

11-10-2017

Mrs Sara Rees

Llongyfarchiadau mawr i Mrs Sara Rees ar ei phenodiad fel pennaeth Ysgol Gymraeg Iolo Morgannwg. Diolchwn i Mrs Rees am ei hymrwymiad a’i gwaith arbennig ym Melin Gruffydd yn ystod y deuddeg mlynedd diwethaf a dymunwn y gorau iddi yn ei swydd newydd.

10-10-2017

(English) SGILIAU

Daeth Steffan Huws o’r cwmni Sgiliau  i’r gwasanaeth Siarter Iaith dydd gwener.

Mae same sesiynau blasu yn Glantaf yn ystod hanner tymor