Newyddion

27-04-2017

07-04-2017

Canlyniadau’r Cwis Llyfrau

Llongyfarchiadau mawr i dimau Cwis Llyfrau’r ysgol eleni.

Daeth tim Blynyddoedd 5 a 6 yn gyntaf a byddant yn cynrychioli Caerdydd yn y rownd derfynol yn Aberystwyth ar ddydd Iau, Mehefin 22ain.

Da iawn hefyd i dim Blynyddoedd 3 a 4 a ddaeth yn drydydd.

Ymdrech ardderchog gan bawb – gwych!

31-03-2017

29-03-2017

Holiaduron rhieni – Technoleg Gwybodaeth

Diolch yn fawr i bawb a gwblhaodd yr holiaduron ar Dechnoleg Gwybodaeth. Cliciwch y linc i weld dadansoddiad o’r ymatebion – Dadansoddi holiadur TGCh

28-03-2017

Dydd Gwener 31/3/17

Diwrnod Ymwybyddiaeth Anabledd.

 Ar Ddydd Gwener y 31/3/17, fe fyddwn yn croesawu Mr Daniel Burton i wasaneth CA2 lle bydd yn cyflwyno gwybodaeth i ni am elusen Whizz kids. Bydd hefyd yn son am ei ymgyrch bersonol o godi arian drwy redeg Marathon Llundain 2017.

Fe fydd bwced casglu cyfraniadau yn mynd o gwmpas yr holl dosbarthiadau ar Ddydd Gwener.

Her CA2

Bydd dosbarthiadau CA2 yn creu her unigol-corfforol neu synhwyraidd ym mhob dosbarth, ac fe fydd y plant yn dod a £1 yr un (neu fwy!) er mwyn cymryd rhan. Edrychwn ymlaen at weld yr heriau ac i godi arian tuag at elusen Whizzkids!

http://www.whizz-kidz.org.uk/cy

08-03-2017

Holiadur rhieni

Holiadur diweddaraf yr ysgol i rieni – http://www.ygmg.com/barn-rhieni/

03-03-2017

Cyfathrebu – Xpression


App Groupcall Xpressions

Fel ffordd o wella cyfathrebu rhwng yr ysgol â rhieni ac fel ffordd o arbed arian, mi fyddwn yn dechrau defnyddio app Groupcall Xpressions yn ystod yr wythnosau nesa. Mi fydd y negeseuon ar yr app yma yn disodli’r negeseuon testun sy’n cael eu danfon ar hyn o bryd.

Lawr lwytho
Gellir lawr lwytho’r app o iTunes. Mae’r app am ddim ac mae’n addas ar gyfer Iphone/Ipad neu Android.

Mewngofnodi
Mae’r system yn barod i’w defnyddio. Er mwyn cael mynediad rhaid….
1. Lawr lwytho’r app
2. Mewngofnodi gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost. RHAID defnyddio’r cyfeiriad e-bost sydd wedi ei gofnodi yn ffeiliau manylion y plant. Ni fydd hi’n bosib i chi fewngofnodi gyda chyfeiriad e-bost arall.
Mae’n bosib i 2 riant dderbyn negeseuon wrth ddefnyddio’r app yma.
Os oes mwy nag un plentyn gennych yn yr ysgol, mi fydd tudalen i bob plentyn o fewn yr app er mwyn derbyn negeseuon o wahanol ddosbarthiadau.

Derbyn negeseuon
Byddwch yn derbyn negeseuon fel ‘notification’ ar eich ffon/tablet – yn debyg iawn i Facebook Messenger / Whatsapp ac ati.

Amserlen
Byddwn yn dechrau defnyddio’r system yn syth. Peidiwch â phoeni, byddwch yn parhau i dderbyn negeseuon ar ffurf negeseuon testun nes i chi gael yr app.

Diolch am eich cydweithrediad!

Mr Illtud James

02-03-2017

Llyfr y Mis i Blant

Caiff y plant gyfle i weld y llyfr yma yn Llyfrgell Ysgol Melin Gruffydd ac mae modd i chi brynu copi o’r siop lyfrau lleol.