Meithrin

CatrinCh-110x140

Athrawes: Mrs Catrin Champion 

Yn wreiddiol o Sir Aberteifi, dwi wedi ymgartrefu ers rhai blynyddoedd yng Nghaerdydd. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda phlant yn y blynyddoedd cynnar ac yn credu’n gryf yn egwyddor y Cyfnod Sylfaen o “ddysgu trwy chwarae”. Edrychaf ymlaen at groesawu’r plant newydd i’r dosbarth Meithrin.

Trosolwg Thema Dyma Fi Hydref 2018

Llythr Thema Help os gwelwch yn dda 2019

13-05-2020

Meithrin Medi 2020

Dogfennau a gwybodaeth
Llawlyfr y Meithrin

Ffurflenni i’w dychwelyd i’r ysgol
1. Manylion Personol – Manylion Personol
2. Holiadur Meithrin – Holiadur Meithrin
3. Ffurflen ganiatad – Caniatad / Permission
4. Defnyddio HWB – Llythyr HWB
5. Gwybodaeth i’r ysgol am anableddau – Anableddau / Disabilities
6. Pwy sy’n casglu eich plentyn? – Pwy sy’n casglu?
7. Cytundeb Ysgol/Cartref – Cytundeb Ysgol / Cartref

15-05-2019

04-03-2019

Bwydlen Byrbryd Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn – Tymor y Gwanwyn 2

Dyma’r fwydlen byrbryd ar gyfer y Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn yr hanner tymor hwn.

Byrbryd Snac Hanner Tymor Gwanwyn 2

21-01-2019

Not Available

12-12-2018

Sioe Nadolig y Feithrin 2018-19

Mae modd i chi weld perfformiad o Sioe Nadolig y Feithrin (Prynhawn) drwy bwyso ar y ddolen isod.

Sioe Nadolig y Feithrin 2018-19

Nadolig Llawen!

14-09-2018

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath

19-01-2018

Rags 2 Riches

Allwch chi helpu’r Cyngor Eco i godi arian trwy ailgylchu eich hen ddillad?

18-01-2018

Gwaith Thema Tymor y Gwanwyn 2017

Ein thema yn y Dosbarth Meithrin y tymor hwn yw Help os Gwelwch yn Dda!
Dyma grynodeb o’r sgiliau y byddwn yn eu datblygu.

Llythr Thema Help os gwelwch yn dda 2018