Meithrin

CatrinCh-110x140

Athrawes: Mrs Catrin Champion 

Yn wreiddiol o Sir Aberteifi, dwi wedi ymgartrefu ers rhai blynyddoedd yng Nghaerdydd. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda phlant yn y blynyddoedd cynnar ac yn credu’n gryf yn egwyddor y Cyfnod Sylfaen o “ddysgu trwy chwarae”. Edrychaf ymlaen at groesawu’r plant newydd i’r dosbarth Meithrin.

Trosolwg Thema Dyma Fi Hydref 2018

Llythr Thema Help os gwelwch yn dda 2019

09-11-2020

Cais am le yn ein dosbarthiadau Derbyn

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen – Letter for Parents 2021

08-07-2020

Taith o gwmpas y dosbarth Meithrin

Yn anffodus, nid oedd hi’n bosibl i ni wahôdd rhieni newydd y Meithrin i’r ysgol eleni. O ganlyniad, fe wnaethom greu taith rithwir o’r Meithrin er mwyn i’r rhieni newydd gael gweld y dosbarth a’r tir tu allan.

Cliciwch ar y dolenni i fynd am dro…….

Prif fynedfa : https://goo.gl/maps/hDVRvbDAt1pvmjpHA

Mynedfa y Meithrin #1 https://goo.gl/maps/ZotbvZNPVe5rMvYe9

Mynedfa y Meithrin #2 https://goo.gl/maps/NVVMFWeA556jkJFY9

13-05-2020

Meithrin Medi 2020

Dogfennau a gwybodaeth
Llawlyfr y Meithrin

Ffurflenni i’w dychwelyd i’r ysgol
1. Manylion Personol – Manylion Personol
2. Holiadur Meithrin – Holiadur Meithrin
3. Ffurflen ganiatad – Caniatad / Permission
4. Defnyddio HWB – Llythyr HWB
5. Gwybodaeth i’r ysgol am anableddau – Anableddau / Disabilities
6. Pwy sy’n casglu eich plentyn? – Pwy sy’n casglu?
7. Cytundeb Ysgol/Cartref – Cytundeb Ysgol / Cartref

15-05-2019

04-03-2019

Bwydlen Byrbryd Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn – Tymor y Gwanwyn 2

Dyma’r fwydlen byrbryd ar gyfer y Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn yr hanner tymor hwn.

Byrbryd Snac Hanner Tymor Gwanwyn 2

21-01-2019

Not Available

12-12-2018

Sioe Nadolig y Feithrin 2018-19

Mae modd i chi weld perfformiad o Sioe Nadolig y Feithrin (Prynhawn) drwy bwyso ar y ddolen isod.

Sioe Nadolig y Feithrin 2018-19

Nadolig Llawen!

14-09-2018

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath