Meithrin

CatrinCh-110x140

Athrawes: Mrs Catrin Champion 

Yn wreiddiol o Sir Aberteifi, dwi wedi ymgartrefu ers rhai blynyddoedd yng Nghaerdydd. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda phlant yn y blynyddoedd cynnar ac yn credu’n gryf yn egwyddor y Cyfnod Sylfaen o “ddysgu trwy chwarae”. Edrychaf ymlaen at groesawu’r plant newydd i’r dosbarth Meithrin.

Trosolwg Thema Dyma Fi Hydref 2018

14-09-2018

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath

19-01-2018

Rags 2 Riches

Allwch chi helpu’r Cyngor Eco i godi arian trwy ailgylchu eich hen ddillad?

18-01-2018

Gwaith Thema Tymor y Gwanwyn 2017

Ein thema yn y Dosbarth Meithrin y tymor hwn yw Help os Gwelwch yn Dda!
Dyma grynodeb o’r sgiliau y byddwn yn eu datblygu.

Llythr Thema Help os gwelwch yn dda 2018

12-01-2018

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

Da iawn Tomi ac Ifan. Rydych yn siarad Cymraeg yn fendigedig, ac yn ffrindiau caredig. Mae Cyw yn dod i dreulio’r penwythnos gyda chi. Edrych ymlaen i gael yr hanes yr wythnos nesaf.

Ffrindiau Cyw – Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

09-01-2018

Bwydlen Byrbryd Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn

Dyma’r fwydlen ar gyfer hanner tymor cyntaf Tymor y Gwanwyn.
Rydym yn edrych ymlaen at flasu llawer o ffrwythau a llysiau iachus.

Byrbryd Snac Hanner Tymor Gwanwyn 1

10-12-2017

03-12-2017

26-11-2017