Derbyn DW

gwenith-davies_DLL

Athrawes: Mrs Gwenith Davies & Mrs Menna Williams

Mrs Gwenith Davies- Yn wreiddiol o’r Wyddgrug, Sir Y Fflint. Rwyf yn mwynhau sawl agwedd o fewn y Cyfnod Sylfaen yn enwedig dysgu llythrennau ‘Tric a Chlic’. Yn fy amser hamdden rwyf yn mwynhau rhedeg a mynychu’r gampfa. Edrychaf ymlaen at flwyddyn gyffrous arall o ddysgu yn y Dosbarth Derbyn.

Mrs Menna Williams- Rwyf i, Mrs Williams, yn wreiddiol o Lanelli. Mae gennyf ddiddordeb mewn amryw o bynciau gan gynnwys Mathemateg a Chymraeg. Rwyf yn mwynhau pob math o weithgareddau rhifedd a datrys problemau.

Thema 1: Pan af i gysgu

15-05-2019

03-05-2019

Presenoldeb Wythnos 1 Tymor yr Haf

Da iawn Dosbarth Derbyn (Mrs Davies & Mrs Williams) ……………..daliwch ati

wyth 1 Tym Haf

09-04-2019

04-03-2019

Bwydlen Byrbryd Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn – Tymor y Gwanwyn 2

Dyma’r fwydlen byrbryd ar gyfer y Dosbarthiadau Meithrin a Derbyn yr hanner tymor hwn.

Byrbryd Snac Hanner Tymor Gwanwyn 2

21-01-2019

Not Available

14-09-2018

10-06-2018

05-06-2018

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath

20-05-2018