13-12-2017

Cystadleuaeth Gomer – ysgrifennu llythyr i Sion Corn

Llongyfarchiadau mawr i Gruffudd Newis a Cian Glyn Evans-Davies am ennill cystadleuaeth Gomer. Mae’r ddau yn ennill llyfr newydd Tudur Dylan Jones.

Edrychwch ar y linc yma  (tua’r 18 munud)  am lythyr Gruffudd Newis

http://beta.s4c.cymru/clic/c_level2.shtml?programme_id=540267175

Edrychwch ar y linc yma (tua’r 21 munud) am lythyr Cian Glyn Evans-Davies

http://beta.s4c.cymru/clic/c_level2.shtml?programme_id=540267194

11-12-2017

10-12-2017

03-12-2017

26-11-2017

22-11-2017

Ffilmio a chreu adnoddau ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018

South West Grid for Learning yn ffilmio a chreu adnoddau gyda’r arweinwyr digidol a rhai o ddisgyblion Bl6 fel rhan o baratoadau dathlu  Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel ar Chwefror 6ed, 2018.

Ffilmio- DDRhyFD 2018/ SID 2018

19-11-2017

17-11-2017

12-11-2017

05-11-2017