Blwyddyn 6L

Athrawes: Mrs Sharon Lloyd

Yn wreiddiol o Gwm Gwendraeth, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau gan gynnwys cerddoriaeth a mathemateg. Rwy’n hoff o ganu ac rwy’n hyfforddi ac yn arwain cor yr ysgol.

Bl 6 – Map Cwricwlwm Medi 2016 – September 2016 Curriculum Map

16-10-2017

15-10-2017

13-10-2017

Diolchgarwch 19/10/17

Diolchgarwch Cyngor 17

Dyma’r wybodaeth am ein casgliad Diolchgarwch.

Diolch yn fawr!

Cyngor Ysgol Melin Gruffydd

11-10-2017

Campwaith yr wythnos

Llongyfarchiadau i ddau enillydd teilwng: Rhodri Allsobrook a Cadi-Gwen Sandall.
Ysgrifennodd Cadi hunan-bortread byrlymus gan ddefnyddio iaith raenus a naturiol. Ychwanegodd amrywiaeth o ddisgrifiadau effeithiol a rhannodd ei gwaith i baragraffau synhwyrol. Da iawn Cadi!
Ysgrifennodd Rhodri adroddiad gynhwysfawr a diddorol am ein hymweliad â’r oriel gelf yn yr amgueddfa. Defnyddiodd iaith ddisgrifiadol effeithiol, gan atalnodi’n gywir,a mynegodd ei farn yn glir. Da iawn ti Rhodri!

08-10-2017

06-10-2017

05-10-2017

Newyddion Clwb Codio 5.10.17

Dyma engrhaifft o beth rydym yn dysgu yng Nghlwb Codio MG.

Mae criw o Flwyddyn  6 wedi dysgu iaith HTML – sef y cod tu ôl i greu gwefan. Dyma esiampl o fy ngwaith codio o’r haul yn codi a machlud dros y môr.

Gan Beca D

01-10-2017

24-09-2017

22-09-2017