Blwyddyn 6L

Athrawes: Mrs Sharon Lloyd

Yn wreiddiol o Gwm Gwendraeth, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau gan gynnwys cerddoriaeth a mathemateg. Rwy’n hoff o ganu ac rwy’n hyfforddi ac yn arwain cor yr ysgol.

Bl 6 – Map Cwricwlwm Medi 2018 – September 2018 Curriculum Mapbras gynllun rhieni Pe bawn i’n artist 2018

15-07-2020

28-04-2020

Cyfrif Youtube Pontio Glantaf

Mae Ysgol Gyfun Glantaf wedi creu sianel Youtube pontio ar gyfer ein disgyblion Blwyddyn 6. Mae’n adnodd da i’r plant yn ystod y cyfnod anodd yma. Anogwch eich plant i wylio y sianel – byddwn yn ei rhannu hefyd trwy’r Dosbarth Digidol (Google Classroom).

#IJ

https://www.youtube.com/watch?v=Bw1VYV7r7ik&feature=youtu.be

25-09-2019

Cylchgrawn CIP

Gellir archebu cylchgrawn 28 tudalen yn uniongyrchol trwy’r Urdd (urdd.cymru/cip) neu drwy’r ysgol.  Anfonwch siec (Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd) am £10 mewn amlen gyda enw’ch plentyn ar yr amlen. Dyddiad cau 21 Hydref.

09-04-2019

05-10-2018

Campweithiau yr wythnos 5.10.18

Llongyfarchiadau mawr i ddwy ddisgybl yr wythnos hon: Mari Evans ac Eleri Emmerson. Llwyddodd Mari i ysgrifennu hunan-bortread effeithiol iawn a oedd yn byrlymu â disgrifiadau aeddfed a gwybodaeth diddorol. Nodweddion arbennig eraill oedd ei haith naturiol a’i hatalnodi amrywiol. Da iawn ti Mari!
Roedd Eleri wedi ysgrifennu disgrifiad gwych o leoliad yng Nghernyw, gan ddefnyddio geirfa a chysyniadau aeddfed a disgrifiadau hynod o effeithiol. LLwydddodd i baragraffu’n synhwyrol, ac i ddefnyddio amrywiaeth eang o atalnodi i gyfoethogi’r gwaith. Da iawn ti Eleri!

10-06-2018

05-06-2018

22-05-2018

Blwyddyn 6 – Diwrnod pontio Glanataf

Cliciwch ar y linc i agor llythyr Glantaf – Llythyr Gweithgaredd Criced Bl.6 – Mehefin 2018

Diolch

Mr Illtud James

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath

20-05-2018