Blwyddyn 6L

Athrawes: Mrs Sharon Lloyd

Yn wreiddiol o Gwm Gwendraeth, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau gan gynnwys cerddoriaeth a mathemateg. Rwy’n hoff o ganu ac rwy’n hyfforddi ac yn arwain cor yr ysgol.

Bl 6 – Map Cwricwlwm Medi 2016 – September 2016 Curriculum Map

11-02-2018

04-02-2018

01-02-2018

Campwaith yr wythnos 1.2.18

Llongyfarchiadau i Esther Woolley sy’n ennill Campwaith yr wythnos am ei hadroddiad hanesyddol Saesneg. Strwythurodd ei gwaith yn dda, ar ffurf erthygl mewn cylchgrawn, a llwyddodd i baragraffu’n effeithiol. Dangosodd ymdrech arbennig i gynnwys disgrifiadau lliwgar a gwreiddiol, ac roedd y cynnwys yn ddiddorol iawn i’w ddarllen. Da iawn ti Esther!

28-01-2018

26-01-2018

Campwaith yr wythnos 26.1.18

Llongyfarchiadau i Mali Newis am ysgrifennu bywgraffiad arbennig o Van Gogh, a oedd yn dangos ôl ymchwil gofalus. Roedd wedi cynnwys ffeithiau perthnasol a diddorol, a chyflwynodd ei gwaith mewn iaith gywir ac addas. Da iawn ti Mali!

21-01-2018

19-01-2018

Rags 2 Riches

Allwch chi helpu’r Cyngor Eco i godi arian trwy ailgylchu eich hen ddillad?

18-01-2018

Campwaith yr wythnos 18.1.18

Llongyfarchiadau i Cari Thomas am ennill Campwaith yr Wythnos am ei disgrifiad gwych o leoliad gwyliau yn Nhwrci. Defnyddiodd ddisgrifiadau effeithiol yn ei gwaith, gan wneud defnydd ardderchog o’i synhwyrau i greu llun realistig o’r lle hyfryd hwn. Llwyddodd hefyd i gynnwys iaith berswadiol addas ac i amrywio’i hatalnodi. Da iawn ti Cari!

15-01-2018

12-01-2018