Blwyddyn 6L

Athrawes: Mrs Sharon Lloyd

Yn wreiddiol o Gwm Gwendraeth, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau gan gynnwys cerddoriaeth a mathemateg. Rwy’n hoff o ganu ac rwy’n hyfforddi ac yn arwain cor yr ysgol.

Bl 6 – Map Cwricwlwm Medi 2016 – September 2016 Curriculum Map

07-04-2017

Campwaith yr wythnos 7.4.17

Llongyfarchiadau mawr i Lola Keogh yr wythnos hon am ei haraith ardderchog yn annog hawliau cyfartal i ferched ar draws y byd. Defnyddiodd iaith addas i ddwyn perswâd, gan gofio pwysigrwydd ail-adrodd a chwestiynau rhethregol mewn araith. Ysgrifennodd yn aeddfed, gan ddefnyddio geirfa diddorol a digon o iaith ddisgrifiadol effeithiol. Da iawn ti!

28-03-2017

Dydd Gwener 31/3/17

Diwrnod Ymwybyddiaeth Anabledd.

 Ar Ddydd Gwener y 31/3/17, fe fyddwn yn croesawu Mr Daniel Burton i wasaneth CA2 lle bydd yn cyflwyno gwybodaeth i ni am elusen Whizz kids. Bydd hefyd yn son am ei ymgyrch bersonol o godi arian drwy redeg Marathon Llundain 2017.

Fe fydd bwced casglu cyfraniadau yn mynd o gwmpas yr holl dosbarthiadau ar Ddydd Gwener.

Her CA2

Bydd dosbarthiadau CA2 yn creu her unigol-corfforol neu synhwyraidd ym mhob dosbarth, ac fe fydd y plant yn dod a £1 yr un (neu fwy!) er mwyn cymryd rhan. Edrychwn ymlaen at weld yr heriau ac i godi arian tuag at elusen Whizzkids!

http://www.whizz-kidz.org.uk/cy

17-03-2017

Campwaith yr wythnos 17.3.17

Llongyfarchiadau mawr i Geraint Allsobrook am ei lythyr ffurfiol ardderchog at un o’n harwyr- Owain Glyndwr- a gafodd ei ysgrifennu mewn iaith ffurfiol addas. Llwyddodd i fynegi ei farn yn glir, gan gyflwyno dadl effeithiol a synhwyrol. Cyfeiriodd hefyd at ddigwyddiadau hanesyddol i atgyfnerthu ei ddadl ac i esbonio ei safbwyntiau. Da iawn ti Geraint!

08-03-2017

02-03-2017

Celf a Chrefft yr urdd

Celf a chrefft 17

Os ydych yn aelod o’r Urdd ac am gystadlu, dyma’r wybodaeth!

Cewch hyd i’r manylion ar wefan yr Urdd.

http://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/cystadlu/gwaith-cartref/

01-03-2017

Trefniadau Eisteddfod Gylch 4/3/17

EISTEDDFOD GYLCH 17

Dyma’r trefniadau ar gyfer Eisteddfod Gylch yr Urdd, ar Ddydd Sadwrn 4/3/17, yn Ysgol Gyfun Glantaf.

Pob lwc i bawb sy’n cystadlu!

17-02-2017

Her Clwb Codio!

Her Clwb Codio!

Annwyl Aelodau Clwb Codio MG,

A fedrwch chi ein helpu drwy ddatrys ein problem? Pwyswch yma ac yna mewngofnodwch i wefan HWB  (Ardal Clwb Codio) am fanylion pellach!

Diolch,

Mrs Eldridge and Miss Arnott

microbit-2

16-02-2017