Blwyddyn 6R

24-04-2015

Canlyniadau Y Wobr Werdd 24.04.2015

Llongyfarchiadau Dosbarth DL!Llongyfarchiadau i ddosbarth DL am ennill Y Wobr Werdd gyda phwysau o 100g!

Cliciwch isod i well holl ganlyniadau y pwyso yr wythnos yma:

Mesuriadau Ailgylchu Haf 1 2015 (Wythnos yn gorffen 24.04.2015)

23-04-2015

18-03-2015

13-03-2015

Gwaith Cartref: Y Pla (Pinterest & Padlet)

Bydd ein gwaith yr wythnos nesaf yn seiliedig ar y ddau bla hanesyddol (Y Pla Du o’r 14eg Ganrif) a’r Pla Mawr (o’r 17eg ganrif). Rydym wedi cynnwys rhai gwefannau/gwybodaeth ar ein gwefan ’Pinterest’ newydd. Felly, eich gwaith cartref yw i gasglu gwybodaeth a lluniau sydd ar ein tudalen ‘Pinterest’, canfod rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi a’i osod ar ein wal ‘Padlet’ newydd.

I gyrraedd ein ardal Pinterest : https://www.pinterest.com/melingruffydd/o-dan-y-croen-bl-6/

Ar ôl canfod gwybodaeth ddiddorol, ewch a’i osod ar ein wal newydd ar ‘Padlet’ fan hyn:

http://padlet.com/Bl6R/9pp0vwk171vy   – Dosbarth Mr Richardson

http://padlet.com/Bl6L/o241cjytiz8k     – Dosbarth Mrs Lloyd

(Copiwch a gosodwch yr uchod ar far cyfeiriad y We er mwyn cyrraedd y wal)

Cliciwch ddwywaith ar y wal a bant a chi! Cofiwch gynnwys eich enw a darparu’ch gwybodaeth yn Gymraeg. Cofiwch fwynhau!

Nodyn i rieni: Er ein bod ni wedi cymryd gofal o’n dewis o wefannau sydd wedi eu cynnwys ar ‘Pinterest’, ni allwn sicrhau eu bod yn gyfan gwbl rydd o ddeunydd anaddas. Yn ogystal, gall eich plentyn ddewis gwefannau eraill i ganfod gwybodaeth i’w osod ar y wal ‘Padlet’, ond oherwydd natur y testun, argymhellwn oruchwyliaeth.

22-02-2015

19-02-2015

Cystadleuwyr Eisteddfod 2015

Dyma rhestr o’r cystadleuwyr fydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod Cylch ar y 7fed o Fawrth yn Ysgol Glantaf a’r Eisteddofd Dawns ar y 10fed o Fawrth.

Unawd Bl.2

Imogen Evans, Liwsi Nel Williams, Anest James, Mari Evans, Sara Daniel, Caron Dafydd

Unawd Bl.3&4

Esther Woolley, ElliwJones, Molli Elin, Martha Bright, Cadi Gwen, Saran Jones, Cari Thomas

Unawd Bl 5 a 6

Enfys Evans, Hari Lewis, Hannah Boore, Caitlin Allan, Erin Jones, Elan Oldery, Cadi Davage

Deuawd

Harri M a Tomos W, Mari L a Enfys Evans, Sara Mackie a Caitlin Allan, Erin Jones a Katie Anderson

Parti Deulias

Erin Jones, Harri Metcalfe, Sara Mackie, Caitlin Allen, Katie Andersn, Tomos Woddington, Efa Greenway, Catrin Powell, Aron Evans, Mari Lewis, Osian James, Elan Oldery, Ifan Rees, Steffan Rayment, Lisa Evans, Enfys Evans

Parti Unsain

Efa Greenway, Erin Jones, Mari Lewis, Caitlin Allen, Enfys Evans, Harri Matcalfe, Aton Evans, Ifan Rees, Catrin Powell, Steffan Rayment,

Cor

Erin Jones, Harri Metcalfe, Sara Mackie, Caitlin Allen, Katie Andersn, Tomos Woddington, Efa Greenway, Catrin Powell, Aron Evans, Mari Lewis, Osian James, Elan Oldery, Ifan Rees, Steffan Rayment, Lisa Evans, Enfys Evans, Iestyn Thomas, Esyllt Hedd, Olympia Koursarou, Carys Bennett, Cadi Davage, Jeia Puri-Evans, Abi Sebury, Luned Evans, Ben Browb, Ariache Koursarou, Hannah Boore, Beca Tinnuche Jones, Non Drake, Daniel Rizzo, Emily Savastrao, Miriam John, Efa Powell, Lois Pithrck, Beac Jones, Lydia Cohen, Amy Styles, Elli Hingman, Steffan Powys-Downes, Alys Smith

Cerdd Dant Bl 6

Hannah Boore

Alaw Werin

Cadi Gwen

Piano

Elena Chapman, Cadi Davage, Tirion Davies, Esyllt Hedd

Pres

Steffan Rayment, Iestyn Thomas, Owen Lloyd-Jones

Chwithbrennau

Sara Mackie, Cadi Davage, Elena Chapman

Llefaru Bl 2 a Iau

Mari Evans, Mirriam Rozzo, Imogen Evans, Morgan Dwyer, Gethin Williams, Liwsi Nel Williams

Llefaru Bl 3 a 4

Esther Wooley, Mali Newis, Phoebe Williams, Twm Rhys, Awen Dwyer, Luned De Saxe

Llefaru Bl 5 a 6

Luned Evans, Cadi Davage, Evan Harfield, Steffan Rayment, Hannah Boore

Grwp Llefaru

Luned Evans, Harri Metcalfe, Iestyn Thomas, Mari Lewis, Non Drake, Brown,Eli Higman, Aridry Koursarou. Hannah Boore

Ymgom

Mari Lewis, Esyllt Hedd a Aron Evans

Dawnsio Hip hop/Stryd / Disgo

ElinDimond, Non Drake, Catrin Poell, Nia Sadler, Mari Lewis, Megan Howe, Lois Pittick, Erin Williams, Keeli Wilkinson, Lola Keogh, Beca Tinuche-Jones

Pob lwc i bawb!

09-02-2015

Cystadleuaeth pêl rwyd yr Urdd – 05/02/15

Llongyfarchiadau mawr i dimau  pêl rwyd yr ysgol yng nghystadleuaeth yr Urdd.

Tîm A – Mai Penry, Lowri Higgins, Non Drake, Katie Anderson, Emily Savastano, Megan Hutchings, Molly Burnell, Harri Metcalfe ac Iestyn Thomas.

Tîm B – Isabel Brassington, Talia Collingwood, Aron Evans, Steffan Powys, Ela Powell, Catrin Powell, Ela Williams, Lois Pittick, Elan Oldery, Sara Mackie a Becca Jones.

Canlyniadau tîm B – da iawn, ail yn y grŵp!

MG 1 – 0 Y Wern, MG 2 – 1 Whitchurch Primary B, MG 0 – 0 Ysgol Pwll Coch.

Canlyniadau tîm A – ennill y grŵp!

MG 6 – 1 Christ The King, MG 10-0 Ysgol Y Berllan Deg, MG 10-Ysgol Pencae.

Rownd gynderfynol yn erbyn Bro Eirwg- llawn tensiwn ar ôl amser llawn roedd y sgôr yn gyfartal 5-5, ar ôl dwy funud ychwanegol roedd y sgôr yn 7-7, ar ôl dwy funud arall y sgôr oedd 9-9, felly’r cyntaf i sgorio oedd yn ennill, a chwarae teg i’r tîm fe wnaeth Mai Penry sgorio’r gôl fuddugol.

Rownd derfynol – MG 5 – 2 Whitchurch Primary.

Llongyfarchiadau enfawr i dîm A yr ysgol – PENCAMPWYR CAERDYDD A’R FRO!

03-02-2015

Pêl rwyd 02/02/15

Buddugoliaeth i’r tim pêl rwyd yn erbyn Ysgol Pen y Garth.

Sgor terfynol – MG 13 – 3 Ysgol Pen Y Garth.

Da iawn i’r tim sef Lowri Higgins, Katie Anderson, Jeia, Enfys Evans, Megan Hutchings, Emily Savastano, Molly Burnell, Sara Mackie, Alys Smith a Mai.