Blwyddyn 6R

04-11-2015

Cyfarfod Digidol Plant 3/11/15

Aeth Arweinwyr digidol  Bl5 a 6 yr ysgol i ymweld ag Arweinwyr Digidol Ysgol Bryn Deri am Gyfarfod Digidol Plant a drefnwyd rhwng y ddwy ysgol.  Cafodd y disgyblion y cyfle i drafod ac arbrofi â thechnoleg megis Lego Mindstorm, Kodu, Scratch, Mindcraft, Raspberry Pis yn ogystal â chreu ffilm am eu profiadau gan ddefnyddio technoleg ‘Sgrin Werdd’ (Green Screen). Diolch i Ysgol Bryn Deri am gynnal y cyfarfod.

Lluniau

Fidio o’u profiadau

22-09-2015

18-06-2015

Dragons Den 2015

Dyddiad: Rownd Dosbarth – Dydd Llun y 29fed o Fehefin

Rownd Derfynol – Dydd Mercher y 1af o Orffennaf

Date :  Class round – Monday, June the 29th

Final round – Wednesday, July the 1st

Cystadleuwyr: Blynyddoedd 3-6

Participants: Years 3-6

Gall y disgyblion weithio yn unigol, fel pár neu mewn grwpiau bychain.

Pupils may present an idea individually, in pairs or in small groups..

Cyflwyniadau yn Gymraeg – dylid cynnwys costau (hyd at £100), y prynwyr, amserlen, offer a deunyddiau, gweithlu a chyfrifoldebau.

Presentations in Welsh to include costings (no more that £100), target audience, timescale, materials required, workforce roles and responsibilities.

Gellir defnyddio Pwynt Pwer, cardiau neu bosteri, fflip chart neu fodel 3D.

Presentations may be in a Power Point, flip chart or 3D style.

Bydd y syniad buddugol yn cael ei greu/ei wneud gan y plant sydd yn nosbarth y buddugwr(wyr).

The winning idea will be produced by the winner and the pupils in his/her class.

Ar ol ei orffen, bydd yr eitem yn cael ei werthu a’r arian yn mynd i elusen lleol.

When completed, the winning product will be sold, with all proceeds going to local charities.

05-06-2015

22-05-2015

Canlyniadau Y Wobr Werdd 22.05.2015

Y Wobr Werdd (Dosbarth 3W - 22.05.2015)Llongyfarchiadau i ddosbarth 3W ar ennill Y Wobr Werdd gyda phwysau o 120g!

Cliciwch isod i well holl ganlyniadau y pwyso yr wythnos yma:

Mesuriadau Ailgylchu Haf 1 2015 (Wythnos yn gorffen 22.05.2015)

Digwyddiadau wythnos yn dechrau 1.6.15

Rydych wedi derbyn gwybodaeth am ddiwrnod pontio ar 4.6.15. A wnewch chi sicrhau eich bod yn danfon llythyr atom os ydych am i’ch plentyn gerdded adre ar ddiwedd y dydd?
Mae hefyd angen i chi lofnodi a dychwelyd slip canaitâd i’r ysgol i’n hysbysu am unrhyw alergedd sydd gan eich plentyn i’r ffrwythau byddant yn blasu fel rhan o’r bore “Gemau’r ymennydd” ar 5.6.15
Diolch

21-05-2015

‘Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff’- Cyngor Eco

Dyma linc i wefan ‘Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff’ sydd yn rhoi cyngor i chi ar sut i leihau eich gwastraff bwyd:

http://wales.lovefoodhatewaste.com/cy

Mae’r Cyngor Eco yn gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn ceisio lleihau ar ein gwastraff bwyd yn yr ysgol.

20-05-2015

Gwaith Cartref Blwyddyn 6 20/05/15

Ewch i ymwled a’n tudalen Padlet diweddaraf trwy gopio a phastio’r cyfeiriad URL isod i’ch blwch cyfeiriad gwefannau ar eich cyfrifiadur. Unwaith yno, ychwanegwch gwestiwn yr hoffech gael wedi ei ateb tra ar ein trip i Blas tan y Bwlch. Mwynhewch!

Dosbarth Mr Richardson:

<iframe src=’//padlet.com/embed/og53t7vl97kv’ frameborder=’0′ width=’100%’ height=’480px’ style=’padding:0;margin:0;border:none’></iframe><div style=’border-top:2px solid #a7d23a;padding:8px;margin:0;font-size:12px;text-align:right’><a href=’http://padlet.com’ style=’color:#41555f;text-decoration:none’>Created with Padlet<img valign=’middle’ style=’margin:0 0 0 10px;padding:0;border:none;width:16px;height:16px’ src=’http://padlet.com/favicon.ico’></a></div>

Dosbarth Mrs Lloyd:

<iframe src=’//padlet.com/embed/l1fqhx90ciqw’ frameborder=’0′ width=’100%’ height=’480px’ style=’padding:0;margin:0;border:none’></iframe><div style=’border-top:2px solid #a7d23a;padding:8px;margin:0;font-size:12px;text-align:right’><a href=’http://padlet.com’ style=’color:#41555f;text-decoration:none’>Created with Padlet<img valign=’middle’ style=’margin:0 0 0 10px;padding:0;border:none;width:16px;height:16px’ src=’http://padlet.com/favicon.ico’></a></div>

17-05-2015