Blwyddyn 6R

04-03-2016

25-02-2016

09-02-2016

18-12-2015

03-12-2015

Sioeau Nadolig

Gwneir casgliad ariannol ar ddiwedd pob Sioe Nadolig eleni tuag at ‘Elusen Jac bach’.   http://www.jacbach.com

24-11-2015

Ffair lyfrau – Siop y Felin a Scholastic

Mi fydd ffair lyfrau yn cael ei gynnal yn neuadd yr Ysgol yr wythnos nesaf, 3:30yp tan 4:30yp-

Nos Lun, 30/11/15

Nos Fercher 2/12/15

Nos Iau 3/12/15

Dewch i gefnogi!

23-11-2015

Ein Harweinwyr Digidol!

Arweinwyr digidol 2015-16

Arweinwyr digidol 2015-16

            

13-11-2015

Gwybodaeth, gwefannau ac adnoddau e-Ddiogelwch

Edrychwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth am e-ddiogelwch a diogelu eich plant ar-lein.

Gwybodaeth E-Ddiogelwch i Rieni

10-11-2015

Cystadleuaeth stori fer Radio Cymru

Eleni mae Rhaglen Geth a Ger ar C2 Radio Cymru yn cyflwyno cystadleuaeth i ddisgyblion blynyddoedd  5 a 6 yn ysgolion cynradd Cymru. Mae ‘Stori Fer Geth a Ger’ yn galw ar ddisgyblion i ysgrifennu stori  fer o ddim mwy na 500 gair ar thema ‘Y Nadolig’.

Rhaid i’r stori fod yn ffuglen a gall fod am unrhyw bwnc  o fewn thema ‘Y Nadolig’.

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei lansio ar Raglen Tudur Owen, bnawn Gwener 13eg o Dachwedd a’r  dyddiad cau yw Rhagfyr 11eg. Bydd tri o awduron plant Cymru yn pori drwy’r straeon ac yn dewis y bedair stori orau yn eu barn nhw.

Mae pump elfen yn holl bwysig i’r straeon:

Gwreiddioldeb

Plot

Cymeriadu

Iaith

Mwynhad

Bydd y bedair stori fuddugol , gyda chaniatâd y disgybl, rhieni/gwarchodwyr a’r ysgol, yn cael eu darlledu ar BBC Radio Cymru rhwng y 21ain a’r 24ain o Ragfyr ac yn cael eu darllen gan actorion a chyflwynwyr Cymraeg.

Os ydych â diddordeb, rhaid dychwelyd y stori fer i’r Ysgol erbyn 7fed o Ragfyr!

Pob lwc!