Blwyddyn 5J

Athrawes: Miss Fflur Jones

Yn wreiddiol o ganol tref Caerfyrddin. Rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau ond yn bennaf mewn Hanes. Rwyf wrth fy modd yn arwain clwb pêl rwyd yr ysgol.

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn – Spring Term Curriculum Map
Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref – Autumn Term Curriculum Map

27-04-2017

Gwaith cartref 27/04/17

Gwaith cartref yr wythnos hon –

Ymarferion Mathemateg

Ychwanegu syniadau i’r dudalen Padlet

07-04-2017

Disgybl disglair 07/04/17

Llongyfarchiadau i Lily Davies am gyrraedd y  lefel nesaf yn y profion ‘Big Maths’. Gwych Lily!

05-04-2017

Gwaith cartref dros y Pasg

Profion darllen Cymraeg a Saesneg

Prawf Rhesymu

29-03-2017

Gwaith cartref 30/03/17

Prawf rhifedd

I ymarfer y sialens 100 air Cymraeg.

28-03-2017

Dydd Gwener 31/3/17

Diwrnod Ymwybyddiaeth Anabledd.

 Ar Ddydd Gwener y 31/3/17, fe fyddwn yn croesawu Mr Daniel Burton i wasaneth CA2 lle bydd yn cyflwyno gwybodaeth i ni am elusen Whizz kids. Bydd hefyd yn son am ei ymgyrch bersonol o godi arian drwy redeg Marathon Llundain 2017.

Fe fydd bwced casglu cyfraniadau yn mynd o gwmpas yr holl dosbarthiadau ar Ddydd Gwener.

Her CA2

Bydd dosbarthiadau CA2 yn creu her unigol-corfforol neu synhwyraidd ym mhob dosbarth, ac fe fydd y plant yn dod a £1 yr un (neu fwy!) er mwyn cymryd rhan. Edrychwn ymlaen at weld yr heriau ac i godi arian tuag at elusen Whizzkids!

http://www.whizz-kidz.org.uk/cy

Campwaith yr wythnos 27/03/17

Llongyfarchiadau i Catrin Evans am ysgrifennu dyddiadur o safon uchel. Gwych!

Campwaith yr wythnos 24/03/17

Llongyfarchiadau i Lillie-Rae, Cari Hill, Cari Liwsi, Mari a Cadi-Gwen am greu a dylunio lloches Anderson creadigol iawn.

23-03-2017

Gwaith cartref 23/03/17

Gwaith cartref yr wythnos hon –

Ysgrifennu’r llythyr ar HWB.

Cwblhau prawf Mathemateg

Ymarfer geiriau sillafu Saesneg – y sialens 100 air.