Blwyddyn 5J

Athrawes: Miss Fflur Jones

Yn wreiddiol o ganol tref Caerfyrddin. Rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau ond yn bennaf mewn Hanes. Rwyf wrth fy modd yn arwain clwb pêl rwyd yr ysgol.

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn – Spring Term Curriculum Map
Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref – Autumn Term Curriculum Map

09-06-2017

Cystadleuaeth Siarter Iaith Melin Gruffydd

Annwyl ddisgyblion,

Cofiwch gystadlu yn her Siarter Iaith Cymru Ysgol Melin Gruffydd!

Fe fydd y cartwnydd lleol Huw Aaron yn beirniadu eich Arwyr!

Cliciwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth a phob lwc!

https://www.smore.com/gen7h

Gwaith Cartref 08/06/17

Gwaith cartref yr wythnos hon – cyflwyniadau Dragons Den.

06-06-2017

Cystadleuaeth Siarter Iaith Melin Gruffydd

Annwyl ddisgyblion,

Cofiwch ddod a’ch dyluniad o Arwr y Gymraeg ar gyfer her Siarter Iaith Cymru.

Bydd y cartwnydd lleol Huw Aaron yn eu beirniadu!

Cliciwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth a phob lwc!

https://www.smore.com/gen7h

26-05-2017

Disgyblion disglair 26/05/17

Llongyfarchiadau i Tom a Taylor am gael eu dewis i garfan rygbi Ysgolion Caerdydd.

25-05-2017

Gwaith cartref dros yr hanner tymor

Gwaith cartref dros yr hanner tymor –

I baratoi syniad ar gyfer cystadleuaeth Dragons Den

I drial rhedeg am o leiaf 5 munud y dydd.

I edrcyh ar y gem fawr – Real Madrid vs Juventus (dewisol)

Gweithgareddau Mathemateg:

19-05-2017

Disgyblion disglair 19/05/15

Da iawn i Efa a Regan am roi lawer o ymdrech mewn i’w gwaith cartref. Campus.

18-05-2017

Gwaith cartref 18/05/17

Gwaith cartref yr wythnos hon yw paratoi ar gyfer y profion sillafu HER 100 gair.

11-05-2017

Campwaith yr wythnos 11/05/17

Llongyfarchiadau i Cari Liwsi am greu map meddwl atyniadol yn llawn syniadau am ein thema newydd! Gwych!

10-05-2017

Gwaith cartref 11/05/17

Saesneg – Gwaith ymchwil ar bencampwr o’ch dewis chi yn y maes Chwaraeon.

Mathemateg –