Blwyddyn 5E

Athrawes: Mrs Eldridge

Ardal HWB y dosbarth

Lluniau Bl5E 2017-18

Rwyf wedi bod yn rhan o staff yr ysgol ers saith mlynedd. Rwyf yn ynddiddori mewn nifer o bynciau ond yn bennaf Technoleg Gwybodaeth a Daearyddiaeth. Rwyf yn gyfrifol am Dechnoleg Gwybodaeth/E-ddysgu yn yr ysgol ac yn arwain y Clwb Codio ar y cyd gyda Miss Arnott.
Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref – Autumn Term Curriculum Map

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn – Spring Term Curriculum Map

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Haf – Summer Term Curriculum Map

16-10-2017

15-10-2017

13-10-2017

Diolchgarwch 19/10/17

Diolchgarwch Cyngor 17

Dyma’r wybodaeth am ein casgliad Diolchgarwch.

Diolch yn fawr!

Cyngor Ysgol Melin Gruffydd

08-10-2017

06-10-2017

05-10-2017

Newyddion Clwb Codio 5.10.17

Dyma engrhaifft o beth rydym yn dysgu yng Nghlwb Codio MG.

Mae criw o Flwyddyn  6 wedi dysgu iaith HTML – sef y cod tu ôl i greu gwefan. Dyma esiampl o fy ngwaith codio o’r haul yn codi a machlud dros y môr.

Gan Beca D

Bl5- Gwaith Cartref 5.10.17

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw…

  • Adolygu geiriau sillafu ‘Her 100 gair’
  •  Mathemateg- Taflenni gwaith
  • Saesneg/ Thematig- Cwblhau casglu a choladu gwybodaeth am wlad Ewropeaidd

Adolygu

Lluosi a rhannu rhifau a degolion gyda 10, 100 a 1000

Gem 1

Gem 2

Adnabod gwerth lle rhifau a degolion

Gem 1- ffactri robotiaid

01-10-2017

28-09-2017

Bl5- Gwaith Cartref 28/9/17

Gwaith cartref y penwythnos yma yw

    • i orffen y sleid ar bwyntpwer Ieithoedd Ewrop y dosbarth (sydd wedi’i rannu gyda chi drwy’ch ebost).

Blwyddyn5E- Linc i’r Pwerbwynt (wedi eich ebostio hefyd)

                                                   

  • Pacio ar gyfer Margam
  • Sicrhau bod enw ar eich eiddo I GYD
  • Dysgu ac ymarfer sut i wneud eich gwely ar gyfer Margam!

26-09-2017

Bl5E- Campwaith yr wythnos 21.9.17

Da iawn i Evan am ennill y gamp yr wythnos hon am ysgrifennu disgrifiad o ddarlun. Llwyddaist i gynnwys llu o ddisgrifiadau bywiog a gwreiddiol. Da iawn am ysgrifennu darn o ansawdd uchel!