Blwyddyn 5D

Athrawes: Mrs Ffion Davies

Merch o Gaerdydd ydw i. Rwy’n hoff o chwaraeon a bod allan yn yr awyr agored a gan fy mod yn fam i ddau o fechgyn yna mae digon o cyfleoedd i fwynhau amrywiaeth o’r gweithgareddau hyn yn fy amser sbâr! Un o fy mhrif gyfrifoldebau yn Melin Gruffydd yw bod yn ALNCO yr adran iau.

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn – Spring Term Curriculum Map
Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref – Autumn Term Curriculum Map

10-12-2017

06-12-2017

Mathletwyr BL5

Mathletwyr Blwyddyn 5 yn mwynhau sesiwn mathemateg @Ysgol_Glantaf  heddiw. 

03-12-2017

26-11-2017

22-11-2017

Ffilmio a chreu adnoddau ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018

South West Grid for Learning yn ffilmio a chreu adnoddau gyda’r arweinwyr digidol a rhai o ddisgyblion Bl6 fel rhan o baratoadau dathlu  Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel ar Chwefror 6ed, 2018.

Ffilmio- DDRhyFD 2018/ SID 2018

19-11-2017

17-11-2017

14-11-2017

Bl5 a 6- Gwaith Cartref- Ysgrifennu Creadigol (Cymraeg)

Cystadleuaeth BBC Cymru- Stori Fer Aled Hughes

 Mae rhaglen Aled Hughes ar BBC Radio Cymru yn cyflwyno cystadleuaeth i ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 ysgolion cynradd Cymru.

Mae “Stori Fer Aled Hughes” yn galw ar ddisgyblion i ysgrifennu stori fer o ddim mwy na 500 gair ar thema “Y Nadolig”.

Bydd y bump stori fuddugol yn cael ei perfformio gan un o enwogion Cymru a’u darlledu ar BBC Radio Cymru rhwng y 18fed a’r 22ain o Ragfyr (gyda chaniatâd y disgybl, rhieni/gwarchodwyr a’r ysgol).

Bydd dau o awduron plant Cymru yn pori drwy’r straeon ac yn dewis y pump stori orau. Cofiwch – gall fod ar unrhyw bwnc o fewn thema “Y Nadolig” ond mae’n rhaid i’r stori fod yn ffuglen ac mae pump elfen sy’n holl bwysig i’r straeon:

  • Gwreiddioldeb
    • Plot
    • Cymeriadu
    • Iaith
    • Mwynhad

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei lansio ar raglen Aled Hughes, fora Llun y 16eg o Hydref.

Os ydych am gystadlu, rhaid dychwelyd eich straeon i’r ysgol erbyn 21/11/18

Mae croeso i chi gyflwyno’r drafft terfynol yn eich llyfrau gwaith cartref neu wedi’i deipio. Arbedwch eich gwaith yn eich ‘Onedrive ar Office 365 neu yn eich ffolder J2e.

Pob Lwc!

12-11-2017