Blwyddyn 5D

Athrawes: Mrs Ffion Davies

Merch o Gaerdydd ydw i. Rwy’n hoff o chwaraeon a bod allan yn yr awyr agored a gan fy mod yn fam i ddau o fechgyn yna mae digon o cyfleoedd i fwynhau amrywiaeth o’r gweithgareddau hyn yn fy amser sbâr! Un o fy mhrif gyfrifoldebau yn Melin Gruffydd yw bod yn ALNCO yr adran iau.

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn – Spring Term Curriculum Map
Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref – Autumn Term Curriculum Map

16-10-2017

15-10-2017

13-10-2017

Diolchgarwch 19/10/17

Diolchgarwch Cyngor 17

Dyma’r wybodaeth am ein casgliad Diolchgarwch.

Diolch yn fawr!

Cyngor Ysgol Melin Gruffydd

08-10-2017

06-10-2017

05-10-2017

Newyddion Clwb Codio 5.10.17

Dyma engrhaifft o beth rydym yn dysgu yng Nghlwb Codio MG.

Mae criw o Flwyddyn  6 wedi dysgu iaith HTML – sef y cod tu ôl i greu gwefan. Dyma esiampl o fy ngwaith codio o’r haul yn codi a machlud dros y môr.

Gan Beca D

Bl5- Gwaith Cartref 5.10.17

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw…

  • Adolygu geiriau sillafu ‘Her 100 gair’
  •  Mathemateg- Taflenni gwaith
  • Saesneg/ Thematig- Cwblhau casglu a choladu gwybodaeth am wlad Ewropeaidd

Adolygu

Lluosi a rhannu rhifau a degolion gyda 10, 100 a 1000

Gem 1

Gem 2

Adnabod gwerth lle rhifau a degolion

Gem 1- ffactri robotiaid

01-10-2017

28-09-2017

Bl5- Gwaith Cartref 28/9/17

Gwaith cartref y penwythnos yma yw

    • i orffen y sleid ar bwyntpwer Ieithoedd Ewrop y dosbarth (sydd wedi’i rannu gyda chi drwy’ch ebost).

Blwyddyn5E- Linc i’r Pwerbwynt (wedi eich ebostio hefyd)

                                                   

  • Pacio ar gyfer Margam
  • Sicrhau bod enw ar eich eiddo I GYD
  • Dysgu ac ymarfer sut i wneud eich gwely ar gyfer Margam!

24-09-2017