Blwyddyn 5D

Athrawes: Mrs Ffion Davies

Merch o Gaerdydd ydw i. Rwy’n hoff o chwaraeon a bod allan yn yr awyr agored a gan fy mod yn fam i ddau o fechgyn yna mae digon o cyfleoedd i fwynhau amrywiaeth o’r gweithgareddau hyn yn fy amser sbâr! Un o fy mhrif gyfrifoldebau yn Melin Gruffydd yw bod yn ALNCO yr adran iau.

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn – Spring Term Curriculum Map
Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref – Autumn Term Curriculum Map

09-06-2017

Cystadleuaeth Siarter Iaith Melin Gruffydd

Annwyl ddisgyblion,

Cofiwch gystadlu yn her Siarter Iaith Cymru Ysgol Melin Gruffydd!

Fe fydd y cartwnydd lleol Huw Aaron yn beirniadu eich Arwyr!

Cliciwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth a phob lwc!

https://www.smore.com/gen7h

Gwaith Cartref 08/06/17

Gwaith cartref yr wythnos hon – cyflwyniadau Dragons Den.

06-06-2017

Cystadleuaeth Siarter Iaith Melin Gruffydd

Annwyl ddisgyblion,

Cofiwch ddod a’ch dyluniad o Arwr y Gymraeg ar gyfer her Siarter Iaith Cymru.

Bydd y cartwnydd lleol Huw Aaron yn eu beirniadu!

Cliciwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth a phob lwc!

https://www.smore.com/gen7h

26-05-2017

25-05-2017

Gwaith cartref dros yr hanner tymor

Gwaith cartref dros yr hanner tymor –

I baratoi syniad ar gyfer cystadleuaeth Dragons Den

I drial rhedeg am o leiaf 5 munud y dydd.

I edrcyh ar y gem fawr – Real Madrid vs Juventus (dewisol)

Gweithgareddau Mathemateg:

18-05-2017

Gwaith cartref 18/05/17

Gwaith cartref yr wythnos hon yw paratoi ar gyfer y profion sillafu HER 100 gair.

10-05-2017

Gwaith cartref 11/05/17

Saesneg – Gwaith ymchwil ar bencampwr o’ch dewis chi yn y maes Chwaraeon.

Mathemateg –

02-05-2017

Canlyniadau Celf a Chrefft yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i bawb a wnaeth gystadlu yng nghystadleuaeth Celf a Chrefft Urdd 2017 – safon uchel iawn!

Dyma’r canlyniadau sirol!

Osian Allsopp 1af – gwaith creadigol 3D Bl5 a 6 (unigol)

Grŵp MG 1af (Elinor, Twm, Owen a Seren) – gwaith creadigol 3D Bl3-6 A.A.D Grŵp

Beca Davage 1af– Argraffu/addurno ar Ffabrig Bl 5 a 6

1af -Cyfres o brintiau Monocrom Bl 5 a 6

2ail – Print Monocrom Bl 5 a 6

2ail – Cyfres o brintiau lliw Bl 5 a 6

Mali Newis 3ydd – Gwaith Creadigol 2D Tecstiliau Bl 5 a 6

Pob lwc i Osian, Grŵp MG ac i Beca wrth i’w gwaith buddugol fynd ymlaen i Eisteddfod Genedlaethol Pen-y-bont!

07-04-2017

05-04-2017

Gwaith cartref dros y Pasg

Profion darllen Cymraeg a Saesneg

Prawf Rhesymu