Blwyddyn 5D

Athrawes: Mrs Ffion Davies

Merch o Gaerdydd ydw i. Rwy’n hoff o chwaraeon a bod allan yn yr awyr agored a gan fy mod yn fam i ddau o fechgyn yna mae digon o gyfleoedd i fwynhau amrywiaeth o’r gweithgareddau hyn yn fy amser sbâr!

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn – Spring Term Curriculum Map
Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref – Autumn Term Curriculum Map

 

25-09-2019

Cylchgrawn CIP

Gellir archebu cylchgrawn 28 tudalen yn uniongyrchol trwy’r Urdd (urdd.cymru/cip) neu drwy’r ysgol.  Anfonwch siec (Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd) am £10 mewn amlen gyda enw’ch plentyn ar yr amlen. Dyddiad cau 21 Hydref.

09-04-2019

14-02-2019

Gwaith cartref gweddill y tymor!

Gwaith cartref gweddill y tymor fydd dewis un gweithgaredd yr wythnos o’r Grid Dewis Thema Ail Ryfel Byd sydd yn ein Dosbarth Digidol.

Dewch a’r hyn yr ydych wedi cynhyrchu/creu i ddangos neu tynnwch luniau a rhannwch yn ein Dosbarth Digidol.

https://classroom.google.com/c/MjY3MzcwNjIzMjBa/a/MzA0ODUyNDgyODZa/details

Mwynhewch!

02-02-2019

Gwaith cartref llais y disgybl 1.2.19

**Gwaith cartref i’w wneud yn y Dosbarth Digidol Google **


Gwyliwch y fideo yma eto. Rhannwch gyda’ch rhieni a trafodwch. Beth oeddech chi wedi dysgu o wylio’r fideo? Beth fyddwch chi yn gwneud yn wahanol yn y dosbarth ar ôl gwylio hwn? Oes gennych chi unrhyw syniadau i ddatblygu y meddylfryd yma ymhellach yn y dosbarth?
Gwnewch gyflwyniad/holiadur/rhestr syniadau i rannu gyda’r dosbarth o sut gallwn fod yn ddysgwyr mwy annibynnol sydd eisiau gwella, datblygu a herio ein hunain a’n gilydd.

27-11-2018

Cyngerdd Nadolig

Dyma linc i gerddoriaeth y parti bechgyn- Can y Bugeiliaid:

https://1drv.ms/u/s!AgYBFaqoYtiTgdM60LdLMRCTbOXBAQ

A dyma’r linc i gerddoriaeth y parti Merched- Suai’r gwynt:

https://1drv.ms/u/s!AgYBFaqoYtiTgdJ0QWuI1XQmWotUBA

Cofiwch ddysgu eich geiriau!

Mrs D

16-11-2018

Paratoi at y Nadolig!

Mae’r cyngerdd Nadolig yn agosau! Gwaith cartref y penwythnos yma fydd i ddysgu geiriau ‘O! deuwch, ffyddloniaid’.

Dyma linc i’r gerddoriaeth:

https://1drv.ms/u/s!AgYBFaqoYtiTgdNKo6PvBK2iGEM1VQ

Diolch

10-06-2018

05-06-2018

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath

20-05-2018