Blwyddyn 5D

Athrawes: Mrs Ffion Davies

Merch o Gaerdydd ydw i. Rwy’n hoff o chwaraeon a bod allan yn yr awyr agored a gan fy mod yn fam i ddau o fechgyn yna mae digon o cyfleoedd i fwynhau amrywiaeth o’r gweithgareddau hyn yn fy amser sbâr! Un o fy mhrif gyfrifoldebau yn Melin Gruffydd yw bod yn ALNCO yr adran iau.

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn – Spring Term Curriculum Map
Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref – Autumn Term Curriculum Map

21-07-2017

13-07-2017

Mae’r Arwyr wedi cyrraedd!

Cyffro mawr wrth ddarganfod enillwyr ein cystadleuaeth creu Arwyr y Gymraeg heddiw, a diolch i Huw Aaron am feirniadu, ac am ei ddyluniadau campus o’r 3 llun a ddaeth i’r brig! Ry’ ni gyd yn edrych ymlaen at eu cyfarfod yn y dyfodol agos!

Gwaith elusennol!

Bechgyn blwyddyn 5 yn derbyn tystysgrifau am eu hymdrechion, wrth godi £96.04 tuag at elusen Kyle’s Goal, yn ystod y Ffair Haf.

Da iawn chi!

10-07-2017

Hwyl dros yr Haf!

Blwyddyn 2-6

Os oes gen ti arian poced, beth am brynu llyfr, gem neu lyfr lliwio ar gyfer y Gwyliau Haf?

Tyrd i weld y  llyfrau a’r adnoddau sydd ar gael oddi wrth Siop y Felin.

Ar werth bob dydd yr wythnos hon. Taflenni archebu yn y llyfrgell.

09-06-2017

Cystadleuaeth Siarter Iaith Melin Gruffydd

Annwyl ddisgyblion,

Cofiwch gystadlu yn her Siarter Iaith Cymru Ysgol Melin Gruffydd!

Fe fydd y cartwnydd lleol Huw Aaron yn beirniadu eich Arwyr!

Cliciwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth a phob lwc!

https://www.smore.com/gen7h

Gwaith Cartref 08/06/17

Gwaith cartref yr wythnos hon – cyflwyniadau Dragons Den.

06-06-2017

Cystadleuaeth Siarter Iaith Melin Gruffydd

Annwyl ddisgyblion,

Cofiwch ddod a’ch dyluniad o Arwr y Gymraeg ar gyfer her Siarter Iaith Cymru.

Bydd y cartwnydd lleol Huw Aaron yn eu beirniadu!

Cliciwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth a phob lwc!

https://www.smore.com/gen7h

26-05-2017

25-05-2017

Gwaith cartref dros yr hanner tymor

Gwaith cartref dros yr hanner tymor –

I baratoi syniad ar gyfer cystadleuaeth Dragons Den

I drial rhedeg am o leiaf 5 munud y dydd.

I edrcyh ar y gem fawr – Real Madrid vs Juventus (dewisol)

Gweithgareddau Mathemateg:

18-05-2017

Gwaith cartref 18/05/17

Gwaith cartref yr wythnos hon yw paratoi ar gyfer y profion sillafu HER 100 gair.