Blwyddyn 5D

Athrawes: Mrs Ffion Davies

Merch o Gaerdydd ydw i. Rwy’n hoff o chwaraeon a bod allan yn yr awyr agored a gan fy mod yn fam i ddau o fechgyn yna mae digon o cyfleoedd i fwynhau amrywiaeth o’r gweithgareddau hyn yn fy amser sbâr! Un o fy mhrif gyfrifoldebau yn Melin Gruffydd yw bod yn ALNCO yr adran iau.

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn – Spring Term Curriculum Map
Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref – Autumn Term Curriculum Map

07-04-2017

05-04-2017

Gwaith cartref dros y Pasg

Profion darllen Cymraeg a Saesneg

Prawf Rhesymu

29-03-2017

Gwaith cartref 30/03/17

Prawf rhifedd

I ymarfer y sialens 100 air Cymraeg.

28-03-2017

Dydd Gwener 31/3/17

Diwrnod Ymwybyddiaeth Anabledd.

 Ar Ddydd Gwener y 31/3/17, fe fyddwn yn croesawu Mr Daniel Burton i wasaneth CA2 lle bydd yn cyflwyno gwybodaeth i ni am elusen Whizz kids. Bydd hefyd yn son am ei ymgyrch bersonol o godi arian drwy redeg Marathon Llundain 2017.

Fe fydd bwced casglu cyfraniadau yn mynd o gwmpas yr holl dosbarthiadau ar Ddydd Gwener.

Her CA2

Bydd dosbarthiadau CA2 yn creu her unigol-corfforol neu synhwyraidd ym mhob dosbarth, ac fe fydd y plant yn dod a £1 yr un (neu fwy!) er mwyn cymryd rhan. Edrychwn ymlaen at weld yr heriau ac i godi arian tuag at elusen Whizzkids!

http://www.whizz-kidz.org.uk/cy

23-03-2017

Gwaith cartref 23/03/17

Gwaith cartref yr wythnos hon –

Ysgrifennu’r llythyr ar HWB.

Cwblhau prawf Mathemateg

Ymarfer geiriau sillafu Saesneg – y sialens 100 air.

17-03-2017

16-03-2017

Gwaith cartref 16/03/17

Gwaith cartref yr wythnos hon-

Cynllunio llythyr trwy gyfrwng y Saesneg.

Ymarfer tablau ar J2Blast

Ymarfer sillafu Cymraeg – sialens 100 air.

08-03-2017

Gwaith cartref 09/03/17

Gwaith cartref yr wythnos hon –

Mathemateg – dosbarthiadau Mathemateg.

Ymarfer y sialens 100 air Cymraeg.

02-03-2017

Gwaith cartref 02/03/17

Cyflwyniad Diwrnod y llyfr.

Sialens 100 air.

Ymarfer tablau ar J2Blast