Blwyddyn 5D

Athrawes: Mrs Ffion Davies

Merch o Gaerdydd ydw i. Rwy’n hoff o chwaraeon a bod allan yn yr awyr agored a gan fy mod yn fam i ddau o fechgyn yna mae digon o cyfleoedd i fwynhau amrywiaeth o’r gweithgareddau hyn yn fy amser sbâr! Un o fy mhrif gyfrifoldebau yn Melin Gruffydd yw bod yn ALNCO yr adran iau.

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn – Spring Term Curriculum Map
Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref – Autumn Term Curriculum Map

11-02-2018

04-02-2018

28-01-2018

21-01-2018

19-01-2018

Rags 2 Riches

Allwch chi helpu’r Cyngor Eco i godi arian trwy ailgylchu eich hen ddillad?

15-01-2018

12-01-2018

11-01-2018

Gwaith Cartref 11/1/18

Ein thema tymor yma yw ‘Y Blitz’. Fel Gwaith Cartref y penwythnos yma hoffem i chi ymchwilio i hanes a bywyd Winston Churchill. Wythnos nesaf fe fyddwn yn ysgrifennu portread ohono. Byddai cywain gwybodaeth a casglu lluniau o flaen llaw yn ddefnyddiol iawn i chi!

Fe gewch ddewis sut ydych yn gosod y gwaith.

Cofiwch ymchwilio’n ofalus ar y we.

Mrs Davies a Miss Francis

08-01-2018

22-12-2017

Bl5- Gwaith Cartref- Siarter Iaith

Gwaith Cartref / Homework

#siarteriaithMG

Eich gwaith cartref dros wyliau’r Nadolig yw i adolygu un rhaglen deledu Cymraeg.

Your homework over the Christmas holidays is to review a Welsh television programme.

Eich dewis chi yw sut yr ydych  chi eisiau adolygu’r rhaglen – defnyddio TGCh , creu poster neu ysgrifennu.

It’s your choice on how you want to present the homework – you can use your ICT skills, create a poster or write a review.