Blwyddyn 5D

Athrawes: Mrs Ffion Davies

Merch o Gaerdydd ydw i. Rwy’n hoff o chwaraeon a bod allan yn yr awyr agored a gan fy mod yn fam i ddau o fechgyn yna mae digon o gyfleoedd i fwynhau amrywiaeth o’r gweithgareddau hyn yn fy amser sbâr! Fi yw ALENCo yr ysgol ac yn gyfrifol am Anghenion Dysgu Ychwanegol y disgyblion.

Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn – Spring Term Curriculum Map
Blwyddyn 5 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref – Autumn Term Curriculum Map

 

27-11-2018

Cyngerdd Nadolig

Dyma linc i gerddoriaeth y parti bechgyn- Can y Bugeiliaid:

https://1drv.ms/u/s!AgYBFaqoYtiTgdM60LdLMRCTbOXBAQ

A dyma’r linc i gerddoriaeth y parti Merched- Suai’r gwynt:

https://1drv.ms/u/s!AgYBFaqoYtiTgdJ0QWuI1XQmWotUBA

Cofiwch ddysgu eich geiriau!

Mrs D

16-11-2018

Paratoi at y Nadolig!

Mae’r cyngerdd Nadolig yn agosau! Gwaith cartref y penwythnos yma fydd i ddysgu geiriau ‘O! deuwch, ffyddloniaid’.

Dyma linc i’r gerddoriaeth:

https://1drv.ms/u/s!AgYBFaqoYtiTgdNKo6PvBK2iGEM1VQ

Diolch

10-06-2018

05-06-2018

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath

20-05-2018

13-05-2018

09-05-2018

05-05-2018

29-04-2018