19-01-2018

Rags 2 Riches

Allwch chi helpu’r Cyngor Eco i godi arian trwy ailgylchu eich hen ddillad?

18-01-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 18.01.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 18.01.18:

•Taflenni Mathemateg i gwblhau yn y llyfr gwaith cartref (Perimedr ac Arwynebedd).

Diolch

15-01-2018

08-01-2018

18-12-2017

Oriel Gelf Blwyddyn 4 21.12.17

Annwyl Rieni/Warchodwyr,

Hoffem eich gwahodd i Oriel gelf/gwaith plant blwyddyn 4 ar ddydd Iau (21/12) am 3:40—5:00pm (galwch i mewn rhyw dro rhwng yr amseroedd). Mae’n gyfle i weld yr hyn mae eich plentyn wedi ei wneud mewn awyrgylch diddorol a hwyliog. Bydd te, coffi a mins peis ar gael.  Croeso hefyd i aelodau’r teulu, dewch yn llu!

Diolch

Dear Parents/Guardians,

      We would like to invite you to view the work of year 4 children in our art/work gallery on Thursday (21/12) at 3:40—5:00pm (drop in at any time between those times). It is a chance to view your child’s work in an interesting and fun environment. Tea, coffee and mince pies will also be served. All members of the family are welcome!

Thank you

17-12-2017

14-12-2017

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 14.12.17

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 14.12.17:

  • Dysgu geiriau sillafu (Cymraeg) – prawf ar 19.12.17
  • Parhau i weithio ar eich cyflwyniadau Saesneg am ddyfeisiwr hanesyddol enwog (erbyn Dydd Mawrth 19.12.17)
  • Bydd yr her sillafu 100 gair (Cymraeg a Saesneg) wythnos nesaf felly, cofiwch edrych dros y geiriau!

10-12-2017

07-12-2017

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 07.12.17

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 07.12.17:

  • Dysgu geiriau sillafu (Saesneg) – prawf ar 12.12.17
  • Creu cyflwyniad trwy gyfrwng y Saesneg am ddyfeisiwr hanesyddol enwog (gweler isod – erbyn Dydd Mawrth 19.12.17)

Diolch / Thank you