Blwyddyn 4W

Teacher: Mr James Williams

Rwy’n dysgu yn Melin Gruffydd ers 2010. Mae gen i diddordeb mawr mewn amrwy o bynciau, gan gynnwys Chwaraeon ac yn gyfriol am mwyafrif o dimau Chwaraeon yr ysgol. Mae gennyf diddodeb mewn ieithoedd ac yn cydlynnu y ‘Junior Language Challenge.” yn CA2. Yn ystod fy amser rhydd dwi’n hoffi chwaraeon  a cadw’n heini a rwy’n hoffi rhannu yr angerdd yma am fyw’n iach gyda disgyblion ysgol Melin Gruffydd. Rwy’n hynod o falch o fod wedi gorffen Ironman Cymru 2018.

Bl 4 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref 1 2016 – September 2016 Curriculum Map

 

25-09-2019

Cylchgrawn CIP

Gellir archebu cylchgrawn 28 tudalen yn uniongyrchol trwy’r Urdd (urdd.cymru/cip) neu drwy’r ysgol.  Anfonwch siec (Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd) am £10 mewn amlen gyda enw’ch plentyn ar yr amlen. Dyddiad cau 21 Hydref.

03-05-2019

09-04-2019

03-07-2018

14-06-2018

10-06-2018

05-06-2018

24-05-2018

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath

20-05-2018