Blwyddyn 4E

Teacher: Mrs Caryl Eldridge

Hwb- Class area

Rwyf wedi bod yn rhan o staff yr ysgol ers chwe blynedd. Rwyf yn ymddiddori mewn nifer o bynciau ond yn bennaf Technoleg Gwybodaeth a Daearyddiaeth. Rwyf yn gyfrifol am Dechnoleg Gwybodaeth/ E-ddysgu yn yr ysgol ac yn arwain y Clwb Codio ar y cyd gyda Miss Arnott.

Bl 4 – Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref 1 2016 – September 2016 Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref (2) 2016- Autumn Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (1) 2016- Spring Term (1)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (2) 2016- Spring Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Haf  2016- Summer Term – Curriculum Map

 

13-06-2017

06-06-2017

Cystadleuaeth Siarter Iaith Melin Gruffydd

Annwyl ddisgyblion,

Cofiwch ddod a’ch dyluniad o Arwr y Gymraeg ar gyfer her Siarter Iaith Cymru.

Bydd y cartwnydd lleol Huw Aaron yn eu beirniadu!

Cliciwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth a phob lwc!

https://www.smore.com/gen7h

05-06-2017

26-05-2017

25-05-2017

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 25.05.17

Eich gwaith cartref dros hanner tymor:

…ac os ydych yn dymuno gallwch ddechrau baratoi ar gyfer ‘Dragons Den’.

Mwynhewch y gwyliau! 🙂

23-05-2017

Stondin Pitsa Blwyddyn 4

Ydych chi mewn penbleth ynglŷn â beth i goginio i swper?

Dewch i brynu

PITSA FFRES O’R POPTY!

Mi fydd disgyblion Blwyddyn 4 wrthi’n creu a choginio pitsa yn ystod y deuddydd nesaf fel rhan o’i gwaith thema. Mi fydd y cynnyrch ar werth ar ddiwedd y dydd i blant a rhieni.

Lleoliad: Buarth yr Ysgol

Amser- 3:30-4y.p

Dyddiadau: 24ain a’r 25ain o Fai

Mae croeso i bawb felly dewch yn llu!

Grazie/ Diolch!

18-05-2017

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 18.05.17

Eich gwaith cartref yr wythnos hon:

  • Adolygu ar gyfer profion 100 gair – Cymraeg a Saesneg (profion wythnos nesaf) a…

Erbyn: 24/05/17

Diolch

11-05-2017

Clwb Codio- Gwahoddiad i ddisgyblion Bl4

Mae cyfle i rai disgyblion Blwyddyn 4 i fynychu’r Clwb Côdio dros y bythefnos nesaf (18fed a’r 25ain o Fai)

Cynhalir y clwb ar ol ysgol ar ddydd Iau rhwng 3:30 a 4:30 y.p yn yr ysgol.

Os hoffech ddod i Glwb Codio yr Ysgol, cofrestrwch yma

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 11.05.17

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw:

  • i ddysgu sillafu geirfa Saesneg (ed endings) / tasg llawysgrifen
  • i gynllunio eich pryd o fwyd delfrydol (cyfarwyddiadau yn y llyfr gwaith cartref)

Erbyn: 16/05/17

Diolch

05-05-2017

Bl4E- Disgybl Disglair 5/5/17

Llongyfarchiadau i Seth ac Ethan am ennill y wobr yr wythnos hon. Llwyddodd y ddau i gyrraedd yr haen nesaf yn y profion Rhifyddeg Rhif. Ymdrech gampus fechgyn!