Blwyddyn 4B

Athrawes: Miss Morganne Bendle

HWB- Ardal dosbarth

Yn wreiddiol o Abertawe, symudais i Gaerdydd yn dilyn graddio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Cyn cychwyn ar fy nghwrs addysg, bues i’n gynorthwyydd dysgu. Treuliais sawl flwyddyn fel athrawes nofio yn Abertawe, yn arbenigo mewn dysgu plant ag anghenion arbennig. Rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau â diddordeb mawr yn  y dyniaethau a’r celfyddydau mynegiannol.

Bl 4 – Map Cwricwlwm Medi 2016 – September 2016 Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref (2) 2016- Autumn Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (1) 2016- Spring Term (1)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (2) 2016- Spring Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Haf  2016- Summer Term – Curriculum Map

04-03-2018

26-02-2018

Trosolwg thema Bl4 – Cestyll & Dreigiau – Tymor y Gwanwyn (2)

Trosolwg thema Bl4 – Cestyll & Dreigiau – Tymor y Gwanwyn (2) – Byddwn yn parhau gyda’r thema yma hyd at wyliau’r Pasg:

25-02-2018

16-02-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 16.02.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Ted Godfrey! Llongyfarchiadau!

15-02-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 15.02.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 15.02.18 (Hanner tymor):

  • Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr – creu cymeriad neu stribed cartŵn eich hun – plant wedi derbyn taflen cyfarwyddiadau!

Erbyn: 27.02.18

Mwynhewch y gwyliau!

Diolch

11-02-2018

09-02-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 09.02.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Noah Saddler! Llongyfarchiadau!

08-02-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 08.02.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 08.02.18:

  • I barhau i baratoi ar gyfer y cyflwyniadau Cestyll wythnos nesaf (trwy gyfrwng y Gymraeg)
  • I ddysgu’r geiriau sillafu ar gyfer y profion 100 gair wythnos nesaf (Cymraeg a Saesneg)

Diolch

04-02-2018

02-02-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 02.02.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Lillie Rossiter! Llongyfarchiadau!