Blwyddyn 4B

Athrawes: Miss Morganne Bendle

HWB- Ardal dosbarth

Yn wreiddiol o Abertawe, symudais i Gaerdydd yn dilyn graddio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Cyn cychwyn ar fy nghwrs addysg, bues i’n gynorthwyydd dysgu. Treuliais sawl flwyddyn fel athrawes nofio yn Abertawe, yn arbenigo mewn dysgu plant ag anghenion arbennig. Rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau â diddordeb mawr yn  y dyniaethau a’r celfyddydau mynegiannol.

Bl 4 – Map Cwricwlwm Medi 2016 – September 2016 Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref (2) 2016- Autumn Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (1) 2016- Spring Term (1)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (2) 2016- Spring Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Haf  2016- Summer Term – Curriculum Map

26-02-2018

Trosolwg thema Bl4 – Cestyll & Dreigiau – Tymor y Gwanwyn (2)

Trosolwg thema Bl4 – Cestyll & Dreigiau – Tymor y Gwanwyn (2) – Byddwn yn parhau gyda’r thema yma hyd at wyliau’r Pasg:

25-02-2018

16-02-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 16.02.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Ted Godfrey! Llongyfarchiadau!

15-02-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 15.02.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 15.02.18 (Hanner tymor):

 • Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr – creu cymeriad neu stribed cartŵn eich hun – plant wedi derbyn taflen cyfarwyddiadau!

Erbyn: 27.02.18

Mwynhewch y gwyliau!

Diolch

11-02-2018

09-02-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 09.02.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Noah Saddler! Llongyfarchiadau!

08-02-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 08.02.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 08.02.18:

 • I barhau i baratoi ar gyfer y cyflwyniadau Cestyll wythnos nesaf (trwy gyfrwng y Gymraeg)
 • I ddysgu’r geiriau sillafu ar gyfer y profion 100 gair wythnos nesaf (Cymraeg a Saesneg)

Diolch

04-02-2018

02-02-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 02.02.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Lillie Rossiter! Llongyfarchiadau!

01-02-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 01.02.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 01.02.18:

 • I barhau i ddysgu’r darn llefaru ar gyfer yr Eisteddfod.
 • I ddysgu’r geiriau sillafu ar gyfer y prawf sillafu ar Ddydd Mawrth (06.02.18)
 • I greu pwerbwynt am un o gestyll Cymru (trwy gyfrwng y Gymraeg) – mwy o wybodaeth isod – erbyn 13.02.18

Fel rhan o waith y thema ‘Cestyll a Dreigiau’, rydym wrthi yn edrych ar agweddau o gestyll Cymru.

Rydym yn awyddus i chi gwblhau cyflwyniad llafar (2-3 munud) ar un o gestyll Cymru. Mi fydd angen i chi ymchwilio, casglu a chrynhoi gwybodaeth a chyflwyno’r wybodaeth ar un o gestyll Cymru i weddill y dosbarth. Mi fydd y cyflwyniad yn cael ei gyflwyno ar lafar a mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw gyfrwng i’ch helpu e.e pŵer bwynt, keynote neu unrhyw ffordd arall sy’n briodol. Eich sgiliau cyflwyno a siarad sydd bwysicaf felly cofiwch ymarfer a chadwch e’n syml! Mi fydd angen y cyflwyniad i fod yn Gymraeg!

Meini prawf llwyddiant ar gyfer y dasg:

–  Gwaith ymchwil (Llyfrgell, pamffledi, Padlet y dosbarth neu’r We*)

–  Defnyddio delweddau, graffiau a/ neu dyluniadau sy’n berthnasol.

–  Rhowch reswm am eich dewisiadau. (Mynegi barn)

–  Siarad yn glir ac yn uchel

–  Defnyddio iaith ffurfiol a graenus.

Beth i gynnwys?

 • Dyddiad adeiladwyd/ Cyfnod hanesyddol
 • Pwy adeiladodd y Castell?/ Pwy oedd yn byw yno?
 • Lleoliad y Castell?
 • Math o gastell (Mwnt a Beili neu Tomen a Beili/ Castell Cyd-ganol/ Castell amddiffynfa gylch)?
 • Nodweddion- Ffos/ Porthcwlis/ Muriau/ Tyrrau/ Pont godi/
 • Allan o ba ddeunydd adeiladwyd y castell?
 • Unrhyw wybodaeth arall

Dyma restr o wefannau defnyddiol i chi

VisitWales.com http://www.visitwales.com/things-to-do/attractions/castles-heritage/castles

WelshCastles.co.uk http://www.welsh-castles.co.uk/#

BBC- History- Castles http://www.bbc.co.uk/wales/history/sites/themes/castles.shtml

Ancientfortresses.org- http://www.ancientfortresses.org/welsh-castles.htm

The schoolrun.com http://www.theschoolrun.com/homework-help/castles

Sut i arbed gwaith?

 • Mae croeso i chi ddefnyddio gwefan HWB i arbed y gwaith
 • Ebostiwch e i’ch cyfrif e-bost hwb
 • Argraffu’r gwaith yn barod i wenud eich cyflwyniad

*Diogelwch ar y we

Cofiwch ofyn am ganiatad oedolyn cyn defnyddio’r we a defnydiwch y gwefannau uchod i’ch helpu. Mae llu o wybodaeth am e-ddiogelwch i rieni a phlant ar wefan yr ysgol http://www.ygmg.com/en/gwybodaeth/gwefannau-diddorol/

Diolch a mwynhewch!!!