Blwyddyn 4B

Athrawes: Miss Morganne Bendle

HWB- Ardal dosbarth

Yn wreiddiol o Abertawe, symudais i Gaerdydd yn dilyn graddio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Cyn cychwyn ar fy nghwrs addysg, bues i’n gynorthwyydd dysgu. Treuliais sawl flwyddyn fel athrawes nofio yn Abertawe, yn arbenigo mewn dysgu plant ag anghenion arbennig. Rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau â diddordeb mawr yn  y dyniaethau a’r celfyddydau mynegiannol.

Bl 4 – Map Cwricwlwm Medi 2016 – September 2016 Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref (2) 2016- Autumn Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (1) 2016- Spring Term (1)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (2) 2016- Spring Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Haf  2016- Summer Term – Curriculum Map

15-04-2018

29-03-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 29.03.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 29.03.18 (dros wyliau’r Pasg):

  • Pecyn adolygu Mathemateg i gwblhau.
  • Llyfryn ymarfer darllen a deall Saesneg.

Erbyn: 17.04.18

Mwynhewch y gwyliau!

Diolch

26-03-2018

23-03-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 23.03.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Ted Godfrey! Llongyfarchiadau am ennill am yr ail dro, Ted!

22-03-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 22.03.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 22.03.18:

  • Ymchwiliad Gwyddonol – Cysgodion – taflenni’r arbrawf yn y llyfr gwaith cartref.

Erbyn: 27.03.18

Diolch

18-03-2018

15-03-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 15.03.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 15.03.18 (Gwaith Saesneg):

Mae’r taflenni i fynd gyda’r gwaith yn y llyfr gwaith cartref.

Erbyn: 20.03.18

Diolch

11-03-2018

08-03-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 08.03.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 08.03.18:

  • Taflenni Mathemateg yn y llyfr gwaith cartref i gwblhau – arian.

Erbyn: 13.03.18

Diolch