Blwyddyn 4B

Athrawes: Miss Morganne Bendle

HWB- Ardal dosbarth

Yn wreiddiol o Abertawe, symudais i Gaerdydd yn dilyn graddio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Cyn cychwyn ar fy nghwrs addysg, bues i’n gynorthwyydd dysgu. Treuliais sawl flwyddyn fel athrawes nofio yn Abertawe, yn arbenigo mewn dysgu plant ag anghenion arbennig. Rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau â diddordeb mawr yn  y dyniaethau a’r celfyddydau mynegiannol.

Bl 4 – Map Cwricwlwm Medi 2016 – September 2016 Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref (2) 2016- Autumn Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (1) 2016- Spring Term (1)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (2) 2016- Spring Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Haf  2016- Summer Term – Curriculum Map

16-01-2015

Disgybl Disglair 16.01.2015

Richard Webley yw ein disgybl digslair yr wythnos yma. Mae Richard wedi bod yn gweithio’n arbennig o dda i geisio ymestyn a gwella eu gwaith yn wythnosol. Gallaf weld ei fod yn canolbwyntio yn ystod sesiynau Geirio Gwych ac yn awyddus iawn yn ystod gwersi. Da iawn ti Richard!

Campwaith yr Wythnos 16.01.2015

Geraint Allsobrook ac Erin Williams yw enillwyr ‘Campwaith yr Wythnos’. Y dasg oedd i ysgrifennu yn ddisgrifiadol am gastell Normanaidd. Llwyddodd y ddau i ddefnyddio agoriadau amrywiol, gwefreiriau a geirfa yn ymwneud â chestyll yn eu darnau. Gwaith arbennig Geraint ac Erin!

15-01-2015

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 15.01.2015

Gwaith Celf a Chrefft ar gyfer yr Eisteddfod (gweler taflen sydd gan y disgyblion).

Diolch

08-01-2015

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 08.01.2015

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 08.01.2015:

  • Mathemateg – taflenni ar gymesuredd
  • Phonics – dysgu geiriau’r wythnos

Erbyn: 13/01/2015

Gwefannau: http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/maths/shape_space/

Diolch