Blwyddyn 4B

Athrawes: Miss Morganne Bendle

HWB- Ardal dosbarth

Yn wreiddiol o Abertawe, symudais i Gaerdydd yn dilyn graddio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Cyn cychwyn ar fy nghwrs addysg, bues i’n gynorthwyydd dysgu. Treuliais sawl flwyddyn fel athrawes nofio yn Abertawe, yn arbenigo mewn dysgu plant ag anghenion arbennig. Rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau â diddordeb mawr yn  y dyniaethau a’r celfyddydau mynegiannol.

Bl 4 – Map Cwricwlwm Medi 2016 – September 2016 Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref (2) 2016- Autumn Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (1) 2016- Spring Term (1)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (2) 2016- Spring Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Haf  2016- Summer Term – Curriculum Map

09-05-2018

05-05-2018

04-05-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 04.05.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Bailey Williams! Llongyfarchiadau!

03-05-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 03.05.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 03.05.18:

  • Papur ymarfer Mathemateg i gwblhau – Rhesymu.

Erbyn: 08.05.18

Diolch

29-04-2018

27-04-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 27.04.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Betsan Waite! Llongyfarchiadau!

26-04-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 26.04.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 26.04.18:

  • Taflenni Mathemateg yn y llyfr gwaith cartref i gwblhau – mesuriadau.

Erbyn: 01.05.18

Diolch

 

22-04-2018

19-04-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 19.04.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 19.04.18:

  • Creu cwis ar lein gan ddefnyddio j2Vote ar Hwb – defnyddiwch j2Vote er mwyn creu ‘cwis’ am fwydydd i’ch ffrind – mwy o fanylion yn y llyfr gwaith cartref.

Erbyn: 24.04.18

Diolch

16-04-2018