Blwyddyn 4B

Athrawes: Miss Morganne Bendle

HWB- Ardal dosbarth

Yn wreiddiol o Gwm Gwendraeth, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau ac â diddordeb mawr mewn TGCh a Mathemateg. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda Mrs Eldridge i gynorthwyo â’r Clwb Codio ac yn mwynhau fy rôl fel Cydlynydd Cysylltiadau Tramor yr ysgol. Dwi ar hyn o bryd yn y flwyddyn olaf o astudio ar gwrs Meistr mewn Ymarfer Addysgol.

Bl 4 – Map Cwricwlwm Medi 2016 – September 2016 Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref (2) 2016- Autumn Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (1) 2016- Spring Term (1)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (2) 2016- Spring Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Haf  2016- Summer Term – Curriculum Map

03-07-2018

29-06-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 29.06.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Jac Jones! Llongyfarchiadau!

15-06-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 15.06.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Elis Phillips! Llongyfarchiadau!

14-06-2018

10-06-2018

08-06-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 08.06.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Thomas Hughes! Llongyfarchiadau!

05-06-2018

25-05-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 25.05.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Iestyn Tobias! Llongyfarchiadau!

24-05-2018

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath