Blwyddyn 4B

Athrawes: Miss Morganne Bendle

HWB- Ardal dosbarth

Yn wreiddiol o Abertawe, symudais i Gaerdydd yn dilyn graddio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Cyn cychwyn ar fy nghwrs addysg, bues i’n gynorthwyydd dysgu. Treuliais sawl flwyddyn fel athrawes nofio yn Abertawe, yn arbenigo mewn dysgu plant ag anghenion arbennig. Rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau â diddordeb mawr yn  y dyniaethau a’r celfyddydau mynegiannol.

Bl 4 – Map Cwricwlwm Medi 2016 – September 2016 Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref (2) 2016- Autumn Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (1) 2016- Spring Term (1)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (2) 2016- Spring Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Haf  2016- Summer Term – Curriculum Map

03-07-2018

29-06-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 29.06.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Jac Jones! Llongyfarchiadau!

15-06-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 15.06.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Elis Phillips! Llongyfarchiadau!

14-06-2018

10-06-2018

08-06-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 08.06.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Thomas Hughes! Llongyfarchiadau!

05-06-2018

25-05-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 25.05.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Iestyn Tobias! Llongyfarchiadau!

24-05-2018

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath