Blwyddyn 4A

Athrawes: Miss Natasha Arnott

HWB- Ardal dosbarth

Yn wreiddiol o Gwm Gwendraeth, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau ac â diddordeb mawr mewn TGCh a Mathemateg. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda Mrs Eldridge i gynorthwyo â’r Clwb Codio ac yn mwynhau fy rôl fel Cydlynydd Cysylltiadau Tramor yr ysgol. Dwi ar hyn o bryd yn y flwyddyn olaf o astudio ar gwrs Meistr mewn Ymarfer Addysgol.

Bl 4 – Map Cwricwlwm Medi 2016 – September 2016 Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref (2) 2016- Autumn Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (1) 2016- Spring Term (1)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (2) 2016- Spring Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Haf  2016- Summer Term – Curriculum Map

27-04-2017

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 27.04.17

Eich gwaith cartref yr wythnos hon:

  • Pecyn darllen a deall Cymraeg – adolygu

Gweithgareddau atodol:

Erbyn: 02/05/17

Diolch

24-04-2017

07-04-2017

06-04-2017

Gwaith Cartref Bl 4 06.04.17

Eich gwaith cartref dros wyliau Pasg: 

  • Pecyn adolygu Mathemateg

Eisiau cadw’n brysur dros y gwyliau? Beth am roi cynnig ar y canlynol?

Gweithgareddau atodol:

Beth am roi cynnig ar y gemau yma?

Gweithgareddau rhif amrywiol (Gwefan)

Gemau Cymraeg amrywiol (Gwefan)

Gemau Tablau (Gwefan)

Beth am ddefnyddio J2Blast i adolygu eich sgiliau rhif?

Beth am ymarfer agweddau sydd yn ymwneud ag amser?http://interactivesites.weebly.com/timeclocks.html

Beth am ddarllen?

National Geographic Kids (Gwefan)

Beth am wrando a darllen y newyddion?

Ffeil (Gwefan)

First News (Gwefan)

*Cofiwch ofyn am ganiatad oedolyn cyn defnyddio’r rhyngrwyd. Pwyswch yma am fwy o  wybodaeth ar sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd yn ddiogel*

Erbyn: 25.04.17

Mwynhewch y gwyliau!

Diolch

31-03-2017

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 31.03.17

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Will Adams! Llongyfarchiadau!

4A – Campwaith yr Wythnos 31.03.17

Grŵp o blant sydd yn ennill Campwaith yr Wythnos yr wythnos yma. Llongyfarchiadau i Gethin Greenway, Charlie Harding, Thomas Howe, Glain Ifan, Rhodri Parry a Seren Thomas a wnaeth greu iMovie gan ddefnyddio iaith berswadiol yn ceisio annog pobl i ymweld â Tokyo, Siapan. Ymdrech arbennig fel grŵp!

30-03-2017

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 30.03.17

Eich gwaith cartref yr wythnos hon:

  • Sillafu Cymraeg / llawysgrifen (yn y llyfr thema)
  • Gwaith cartref Masnach deg (eglurhad yn y llyfr gwaith cartref)
  • Parhau i adolygu geiriau sillafu – Her 100 o eiriau (Cymraeg & Saesneg) – profion sillafu diwedd tymor wythnos nesaf! 

Gweithgareddau atodol:

  • Beth am ddefnyddio J2Blast i adolygu eich sgiliau rhif

Erbyn: 04.04.17

Diolch

28-03-2017

Dydd Gwener 31/3/17

Diwrnod Ymwybyddiaeth Anabledd.

 Ar Ddydd Gwener y 31/3/17, fe fyddwn yn croesawu Mr Daniel Burton i wasaneth CA2 lle bydd yn cyflwyno gwybodaeth i ni am elusen Whizz kids. Bydd hefyd yn son am ei ymgyrch bersonol o godi arian drwy redeg Marathon Llundain 2017.

Fe fydd bwced casglu cyfraniadau yn mynd o gwmpas yr holl dosbarthiadau ar Ddydd Gwener.

Her CA2

Bydd dosbarthiadau CA2 yn creu her unigol-corfforol neu synhwyraidd ym mhob dosbarth, ac fe fydd y plant yn dod a £1 yr un (neu fwy!) er mwyn cymryd rhan. Edrychwn ymlaen at weld yr heriau ac i godi arian tuag at elusen Whizzkids!

http://www.whizz-kidz.org.uk/cy

24-03-2017

4A – Pencampwyr Dojo yr Wythnos 24.03.17

Pencampwyr Dojo yr wythnos yma yw Lucy Brassington a Liwsi Nel Williams! Llongyfarchiadau i’r ddwy ohonoch!

4A – Campwaith yr Wythnos 24.03.17

Llongyfarchiadau i Frankie Williams yr wythnos yma! Y dasg oedd i ysgrifennu’n berswadiol am ddinas trwy gyfrwng y Saesneg. Llwyddodd Frankie i ddilyn y meini prawf llwyddiant yn ofalus er mwyn cyflawni’r dasg – da iawn ti Frankie!