Blwyddyn 4A

Athrawes: Miss Natasha Arnott

HWB- Ardal dosbarth

Yn wreiddiol o Gwm Gwendraeth, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau ac â diddordeb mawr mewn TGCh a Mathemateg. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda Mrs Eldridge i gynorthwyo â’r Clwb Codio ac yn mwynhau fy rôl fel Cydlynydd Cysylltiadau Tramor yr ysgol. Dwi ar hyn o bryd yn y flwyddyn olaf o astudio ar gwrs Meistr mewn Ymarfer Addysgol.

Bl 4 – Map Cwricwlwm Medi 2016 – September 2016 Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref (2) 2016- Autumn Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (1) 2016- Spring Term (1)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (2) 2016- Spring Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Haf  2016- Summer Term – Curriculum Map

10-12-2017

08-12-2017

4A – Pencampwyr Dojo yr Wythnos 08.12.17

Pencampwyr Dojo yr wythnos yma yw Harrison Thomas a Gwion Jones! Llongyfarchiadau!

07-12-2017

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 07.12.17

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 07.12.17:

  • Dysgu geiriau sillafu (Saesneg) – prawf ar 12.12.17
  • Creu cyflwyniad trwy gyfrwng y Saesneg am ddyfeisiwr hanesyddol enwog (gweler isod – erbyn Dydd Mawrth 19.12.17)

Diolch / Thank you

03-12-2017

30-11-2017

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 30.11.17

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 30.11.2017

Year 4 Homework 30.11.2017

  • Dysgu’r geiriau ar gyfer y prawf sillafu Cymraeg – 05.12.17  (llyfr bach melyn gyda’r geiriau wedi mynd adref gyda’r plant – rydym wedi cynnwys y geiriau sillafu hyd at y Nadolig)
  • Parhau i ddysgu’r geiriau ar gyfer eich cymeriad yn y sioe Nadolig / Continue to learn the words for your part in the Christmas show
  • Parhau i ddysgu’r caneuon ar gyfer y Sioe Nadolig / Continue to learn the songs for the Christmas show:

         – Paratoi am y Nadolig

         – Nadolig Llawen i chi gyd

         – Dawel Nos

Erbyn/ By: 04/12/2017

Diolch / Thank you

26-11-2017

24-11-2017

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 24.11.17

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Carys Burton! Llongyfarchiadau!

23-11-2017

Gwaith Cartref Bl 4 23.11.2017

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 23.11.2017

Year 4 Homework 23.11.2017

  • Dysgu geiriau ar gyfer eich cymeriad yn y sioe Nadolig / Learn the words for your part in the Christmas show
  • Dysgu caneuon ar gyfer y Sioe Nadolig / Learn songs for the Christmas show:
  • Paratoi am y Nadolig
  • Nadolig Llawen i chi gyd
  • Dawel Nos

Erbyn/ By: 04/12/2017

Diolch / Thank you

19-11-2017

17-11-2017

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 17.11.17

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Antonio Corrado! Llongyfarchiadau!

Website design by Pentagon