Blwyddyn 4A

Athrawes: Miss Natasha Arnott

HWB- Ardal dosbarth

Yn wreiddiol o Gwm Gwendraeth, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau ac â diddordeb mawr mewn TGCh a Mathemateg. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda Mrs Eldridge i gynorthwyo â’r Clwb Codio ac yn mwynhau fy rôl fel Cydlynydd Cysylltiadau Tramor yr ysgol. Dwi ar hyn o bryd yn y flwyddyn olaf o astudio ar gwrs Meistr mewn Ymarfer Addysgol.

Bl 4 – Map Cwricwlwm Medi 2016 – September 2016 Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref (2) 2016- Autumn Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (1) 2016- Spring Term (1)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (2) 2016- Spring Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Haf  2016- Summer Term – Curriculum Map

13-06-2017

09-06-2017

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 09.06.17

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Swyn Prydderch! Llongyfarchiadau!

06-06-2017

Cystadleuaeth Siarter Iaith Melin Gruffydd

Annwyl ddisgyblion,

Cofiwch ddod a’ch dyluniad o Arwr y Gymraeg ar gyfer her Siarter Iaith Cymru.

Bydd y cartwnydd lleol Huw Aaron yn eu beirniadu!

Cliciwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth a phob lwc!

https://www.smore.com/gen7h

05-06-2017

26-05-2017

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 26.05.17

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Charlie Harding! Llongyfarchiadau!

25-05-2017

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 25.05.17

Eich gwaith cartref dros hanner tymor:

…ac os ydych yn dymuno gallwch ddechrau baratoi ar gyfer ‘Dragons Den’.

Mwynhewch y gwyliau! 🙂

23-05-2017

Stondin Pitsa Blwyddyn 4

Ydych chi mewn penbleth ynglŷn â beth i goginio i swper?

Dewch i brynu

PITSA FFRES O’R POPTY!

Mi fydd disgyblion Blwyddyn 4 wrthi’n creu a choginio pitsa yn ystod y deuddydd nesaf fel rhan o’i gwaith thema. Mi fydd y cynnyrch ar werth ar ddiwedd y dydd i blant a rhieni.

Lleoliad: Buarth yr Ysgol

Amser- 3:30-4y.p

Dyddiadau: 24ain a’r 25ain o Fai

Mae croeso i bawb felly dewch yn llu!

Grazie/ Diolch!

19-05-2017

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 19.05.17

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Mari Evans! Llongyfarchiadau!

18-05-2017

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 18.05.17

Eich gwaith cartref yr wythnos hon:

  • Adolygu ar gyfer profion 100 gair – Cymraeg a Saesneg (profion wythnos nesaf) a…

Erbyn: 25/05/17

Diolch