Blwyddyn 4A

Athrawes: Miss Natasha Arnott

HWB- Ardal dosbarth

Yn wreiddiol o Gwm Gwendraeth, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau ac â diddordeb mawr mewn TGCh a Mathemateg. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda Mrs Eldridge i gynorthwyo â’r Clwb Codio ac yn mwynhau fy rôl fel Cydlynydd Cysylltiadau Tramor yr ysgol. Dwi ar hyn o bryd yn y flwyddyn olaf o astudio ar gwrs Meistr mewn Ymarfer Addysgol.

Bl 4 – Map Cwricwlwm Medi 2016 – September 2016 Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref (2) 2016- Autumn Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (1) 2016- Spring Term (1)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (2) 2016- Spring Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Haf  2016- Summer Term – Curriculum Map

16-02-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 16.02.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Ted Godfrey! Llongyfarchiadau!

11-02-2018

09-02-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 09.02.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Noah Saddler! Llongyfarchiadau!

08-02-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 08.02.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 08.02.18:

 • I barhau i baratoi ar gyfer y cyflwyniadau Cestyll wythnos nesaf (trwy gyfrwng y Gymraeg)
 • I ddysgu’r geiriau sillafu ar gyfer y profion 100 gair wythnos nesaf (Cymraeg a Saesneg)

Diolch

04-02-2018

02-02-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 02.02.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Lillie Rossiter! Llongyfarchiadau!

01-02-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 01.02.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 01.02.18:

 • I barhau i ddysgu’r darn llefaru ar gyfer yr Eisteddfod.
 • I ddysgu’r geiriau sillafu ar gyfer y prawf sillafu ar Ddydd Mawrth (06.02.18)
 • I greu pwerbwynt am un o gestyll Cymru (trwy gyfrwng y Gymraeg) – mwy o wybodaeth isod – erbyn 13.02.18

Fel rhan o waith y thema ‘Cestyll a Dreigiau’, rydym wrthi yn edrych ar agweddau o gestyll Cymru.

Rydym yn awyddus i chi gwblhau cyflwyniad llafar (2-3 munud) ar un o gestyll Cymru. Mi fydd angen i chi ymchwilio, casglu a chrynhoi gwybodaeth a chyflwyno’r wybodaeth ar un o gestyll Cymru i weddill y dosbarth. Mi fydd y cyflwyniad yn cael ei gyflwyno ar lafar a mae croeso i chi ddefnyddio unrhyw gyfrwng i’ch helpu e.e pŵer bwynt, keynote neu unrhyw ffordd arall sy’n briodol. Eich sgiliau cyflwyno a siarad sydd bwysicaf felly cofiwch ymarfer a chadwch e’n syml! Mi fydd angen y cyflwyniad i fod yn Gymraeg!

Meini prawf llwyddiant ar gyfer y dasg:

–  Gwaith ymchwil (Llyfrgell, pamffledi, Padlet y dosbarth neu’r We*)

–  Defnyddio delweddau, graffiau a/ neu dyluniadau sy’n berthnasol.

–  Rhowch reswm am eich dewisiadau. (Mynegi barn)

–  Siarad yn glir ac yn uchel

–  Defnyddio iaith ffurfiol a graenus.

Beth i gynnwys?

 • Dyddiad adeiladwyd/ Cyfnod hanesyddol
 • Pwy adeiladodd y Castell?/ Pwy oedd yn byw yno?
 • Lleoliad y Castell?
 • Math o gastell (Mwnt a Beili neu Tomen a Beili/ Castell Cyd-ganol/ Castell amddiffynfa gylch)?
 • Nodweddion- Ffos/ Porthcwlis/ Muriau/ Tyrrau/ Pont godi/
 • Allan o ba ddeunydd adeiladwyd y castell?
 • Unrhyw wybodaeth arall

Dyma restr o wefannau defnyddiol i chi

VisitWales.com http://www.visitwales.com/things-to-do/attractions/castles-heritage/castles

WelshCastles.co.uk http://www.welsh-castles.co.uk/#

BBC- History- Castles http://www.bbc.co.uk/wales/history/sites/themes/castles.shtml

Ancientfortresses.org- http://www.ancientfortresses.org/welsh-castles.htm

The schoolrun.com http://www.theschoolrun.com/homework-help/castles

Sut i arbed gwaith?

 • Mae croeso i chi ddefnyddio gwefan HWB i arbed y gwaith
 • Ebostiwch e i’ch cyfrif e-bost hwb
 • Argraffu’r gwaith yn barod i wenud eich cyflwyniad

*Diogelwch ar y we

Cofiwch ofyn am ganiatad oedolyn cyn defnyddio’r we a defnydiwch y gwefannau uchod i’ch helpu. Mae llu o wybodaeth am e-ddiogelwch i rieni a phlant ar wefan yr ysgol http://www.ygmg.com/en/gwybodaeth/gwefannau-diddorol/

Diolch a mwynhewch!!!

28-01-2018

26-01-2018

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 26.01.18

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Rhiannon Boore! Llongyfarchiadau!

25-01-2018

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 25.01.18

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 25.01.18:

 • I ddysgu’r darn llefaru ar gyfer yr Eisteddfod – rydym wedi rhoi’r darn i’r plant heddiw.
 • I ddysgu’r geiriau sillafu ar gyfer y prawf sillafu ar Ddydd Mawrth (30.01.18)

Diolch