Blwyddyn 4A

Athrawes: Miss Natasha Arnott

HWB- Ardal dosbarth

Yn wreiddiol o Gwm Gwendraeth, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau ac â diddordeb mawr mewn TGCh a Mathemateg. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda Mrs Eldridge i gynorthwyo â’r Clwb Codio ac yn mwynhau fy rôl fel Cydlynydd Cysylltiadau Tramor yr ysgol. Dwi ar hyn o bryd yn y flwyddyn olaf o astudio ar gwrs Meistr mewn Ymarfer Addysgol.

Bl 4 – Map Cwricwlwm Medi 2016 – September 2016 Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Hydref (2) 2016- Autumn Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (1) 2016- Spring Term (1)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor y Gwanwyn (2) 2016- Spring Term (2)- Curriculum Map

Bl4- Map Cwricwlwm Tymor yr Haf  2016- Summer Term – Curriculum Map

16-10-2017

15-10-2017

13-10-2017

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 13.10.17

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Anthony Canavan! Llongyfarchiadau!

4A – Campwaith yr Wythnos 13.10.17

Enillydd Campwaith yr Wythnos yw Carys Burton. Llwyddodd Carys i ddilyn y meini prawf llwyddiant yn ofalus wrth ysgrifennu cyfarwyddiadau ar sut i greu cwmpawd! Gwych Carys! Sicrhaodd ei bod yn trefnu’r cyfarwyddiadau a defnyddiodd ferfau gorchmynnol!

Diolchgarwch 19/10/17

Diolchgarwch Cyngor 17

Dyma’r wybodaeth am ein casgliad Diolchgarwch.

Diolch yn fawr!

Cyngor Ysgol Melin Gruffydd

12-10-2017

Bl4 – Gwaith Cartref 12.10.17

Gwaith Cartref Blwyddyn 4 12.10.17:

  • I gwblhau tasg llawysgrifen ac i ddysgu’r geiriau sillafu Cymraeg – (prawf ar 24.10.17)
  • Mathemateg – taflenni yn y llyfr gwaith cartref.

***Mae pythefnos gan y plant i gwblhau’r gwaith oherwydd y cwrs preswyl i Abercraf wythnos nesaf***

Erbyn: Dydd Mawrth 24.10.2017 

Diolch

08-10-2017

06-10-2017

4A – Campwaith yr Wythnos 06.10.17

Enillwyr Campwaith yr Wythnos yw Gwen Evans a Thomas Hughes! Da iawn chi am ddilyn y meini prawf llwyddiant yn ofalus wrth ysgrifennu disgrifiad o ‘A Walk through the Spooky Wood’. Gwych!

4A – Pencampwr Dojo yr Wythnos 06.10.17

Pencampwr Dojo yr wythnos yma yw Elinor Bennion! Llongyfarchiadau!