Blwyddyn 3RLl

 

Athro: Mr James Williams

Yn wreiddiol o Lantrisant,  rwyf wedi bod yn rhan o staff yr ysgol ers 6 ‘mlynedd bellach.   Rwyf yn ymddiddori mewn nifer o bynciau ond yn arbennig chwaraeon a ieithoedd tramor.  Rydw i wrth fy modd yn cadw’n heini a gweithgareddau awyr agored ac yn gyfrifol am amryw o dimau chwaraeon yr ysgol.

10-06-2018

05-06-2018

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath

20-05-2018

13-05-2018

09-05-2018

05-05-2018

29-04-2018

22-04-2018

15-04-2018