Blwyddyn 3LlD

catrin-llywelyn-110x140 siwan-drake-110x140

Athrawon: Mrs Catrin Llywelyn a Mrs Siwan Drake

Mrs Catrin Llywelyn

Fel cyn-ddisgybl yn yr ysgol mae’n bleser cael dysgu nȏl yn fy milltir sgwâr. Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at ymuno â’r adran iau eleni am y tro cyntaf ond yn falch i barhau gyda chȏr bach yr ysgol ac i gyfeilio i gȏr hŷn yr ysgol.

Mrs Siwan Drake

Yn wreiddiol o Gwm Cynllwyd ger Llanuwchllyn, y Bala, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau gan gynnwys Cymraeg a Daearyddiaeth. Rwy’n hoff iawn o ddarllen ac yn gyfrifol am lyfrgell yr ysgol.an>

Gweler map thema tymor yr Hydref – 999.

999 argyfwng

07-04-2017

30-03-2017

28-03-2017

Dydd Gwener 31/3/17

Diwrnod Ymwybyddiaeth Anabledd.

 Ar Ddydd Gwener y 31/3/17, fe fyddwn yn croesawu Mr Daniel Burton i wasaneth CA2 lle bydd yn cyflwyno gwybodaeth i ni am elusen Whizz kids. Bydd hefyd yn son am ei ymgyrch bersonol o godi arian drwy redeg Marathon Llundain 2017.

Fe fydd bwced casglu cyfraniadau yn mynd o gwmpas yr holl dosbarthiadau ar Ddydd Gwener.

Her CA2

Bydd dosbarthiadau CA2 yn creu her unigol-corfforol neu synhwyraidd ym mhob dosbarth, ac fe fydd y plant yn dod a £1 yr un (neu fwy!) er mwyn cymryd rhan. Edrychwn ymlaen at weld yr heriau ac i godi arian tuag at elusen Whizzkids!

http://www.whizz-kidz.org.uk/cy

17-03-2017

09-03-2017

08-03-2017

02-03-2017

Celf a Chrefft yr urdd

Celf a chrefft 17

Os ydych yn aelod o’r Urdd ac am gystadlu, dyma’r wybodaeth!

Cewch hyd i’r manylion ar wefan yr Urdd.

http://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/cystadlu/gwaith-cartref/

01-03-2017

Trefniadau Eisteddfod Gylch 4/3/17

EISTEDDFOD GYLCH 17

Dyma’r trefniadau ar gyfer Eisteddfod Gylch yr Urdd, ar Ddydd Sadwrn 4/3/17, yn Ysgol Gyfun Glantaf.

Pob lwc i bawb sy’n cystadlu!

16-02-2017

09-02-2017