Blwyddyn 3Ll

catrin-llywelyn-110x140

Athrawes: Mrs Catrin Llywelyn

Mrs Catrin Llywelyn

Fel cyn-ddisgybl yn yr ysgol mae’n bleser cael dysgu nȏl yn fy milltir sgwâr. Rydw i wedi mwynhau bod ym mlwyddyn tri ers rhai blynyddoedd bellach ac mae’n bleser gallu gwahodd disgyblion blwyddyn 3 i ymuno gyda’r Cȏr Bach, sy’n cwrdd yn wythnosol drwy gydol y flwyddyn. Croeso i bawb!

Gweler map thema tymor yr Hydref – 999.

 

19-01-2017

cariad@yrUrdd

urdd

Diwrnod gwisgo dillad Coch/Gwyn/Gwyrdd i’r ysgol! (peidiwch prynu dim byd newydd!)

Dewch a £1 i gefnogi’r urdd!

Diolch!

13-01-2017

06-01-2017

14-12-2016

Amserlen Ymarfer Corff Gwanwyn 2017

 Amserlen Ymarfer Corff / PE timetable

 

TYMOR Y GWANWYN 2017 SPRING TERM

 

DYDD MAWRTH

Tuesday

DYDD MERCHER

Wednesday

DYDD IAU

Thursday

WYTHNOS 1

Yn dechrau

Week beginning

 2/1/17

16/1/17

30/1/17

13/2/17

6/3/17

20/3/17

3/4/17

 BLWYDDYN Year 1

G.Roberts

S.Drake/B.Jones

 

BLWYDDYN Year 2

A.Ap Iwan

B.Hayes / M.Williams

 BLWYDDYN Year 4

C. Eldridge

N.Arnott 

WYTHNOS 2

Yn dechrau

Week beginning

9/1/17

23/1/17

6/2/17

27/2/17

13/3/17

27/3/17

BLWYDDYN Year 3

J.Williams

C.Llywelyn/S.Drake

 BLWYDDYN Year 5

Ff.Jones

Ff.Davies

 BLWYDDYN Year 6

S.Lloyd

H.Richardson

08-12-2016

Cystadleuaeth- Dylunio Logo Diogelwch ar Lein (dwyieithog)

Bydd Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel yn cael ei gynnal ar 7fed o Chwefror 2017 ac mae gennym her newydd i chi. Hoffwn i chi greu logo newydd ynghylch diogelwch ar-lein yng Nghymru.

Dyddiad cau 12.12.16

01-12-2016

25-11-2016