Blwyddyn 3Ll

catrin-llywelyn-110x140

Athrawes: Mrs Catrin Llywelyn

Mrs Catrin Llywelyn

Fel cyn-ddisgybl yn yr ysgol mae’n bleser cael dysgu nȏl yn fy milltir sgwâr. Rydw i wedi mwynhau bod ym mlwyddyn tri ers rhai blynyddoedd bellach ac mae’n bleser gallu gwahodd disgyblion blwyddyn 3 i ymuno gyda’r Cȏr Bach, sy’n cwrdd yn wythnosol drwy gydol y flwyddyn. Croeso i bawb!

Gweler map thema tymor yr Hydref – 999.

 

08-10-2017

06-10-2017

01-10-2017

24-09-2017

22-09-2017

17-09-2017

10-09-2017

Band y mis

Band mis Medi yw Swnami! Cerwch ati i wrando ar eu caneuon!

07-09-2017

21-07-2017