Blwyddyn 3Ll

catrin-llywelyn-110x140

Athrawon: Mrs Catrin Llywelyn

Mrs Catrin Llywelyn

Fel cyn-ddisgybl yn yr ysgol mae’n bleser cael dysgu nȏl yn fy milltir sgwâr. Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr at ymuno â’r adran iau eleni am y tro cyntaf ond yn falch i barhau gyda chȏr bach yr ysgol ac i gyfeilio i gȏr hŷn yr ysgol.

Gweler map thema tymor yr Hydref – 999.

999 argyfwng

10-06-2018

05-06-2018

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath

20-05-2018

13-05-2018

09-05-2018

05-05-2018

29-04-2018

22-04-2018

15-04-2018