Blwyddyn 3E/Ll

Athrawon: Mrs C Eldridge a Mrs Mara Llywelyn

Mrs Eldridge-

Mara Llewellyn – Yn wreiddiol o Gaerffili, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau ac yn gyfrifol am arwain Cyngor Eco yr ysgol. Yn fy amser hamdden rwyf yn mwynhau gwylio fy meibion yn chwarae rygbi a fy merch yn chwarae golff.

09-04-2019

09-11-2018

Campwaith yr Wythnos

Da iawn Daniel Hollins am ddyfalbarhau gyda’i waith ‘Amser’ wythnos yma!

26-10-2018

Campwaith yr Wythnos

Llongyfarchiadau i Lauren Hill am ysgrifennu erthygl papur newydd am Gantre’r Gwaelod.

19-10-2018

Campwaith yr Wythnos

Llongyfarchiadau i Evan Cook am greu taflen ffeithiol hyfryd am losgfynyddoedd.

Campwaith yr Wythnos haeddiannol iawn!

12-10-2018

Campwaith yr Wythnos

Llongyfarchiadau i Elen Dickers-Davis am ysgrifennu llythyr hyfryd o ddiolch at Mr Fox.

05-10-2018

Presenoldeb wythnos 5

LLongyfarchiadau Dosbarth 3ELl – presenoldeb yn 100% eto!wythnos5

Campwaith yr Wythnos

Cati Golding – Am ysgrifennu disgrifiad hyfryd o ‘Mr Fox’ yn ei gwaith Saesneg. Da iawn ti Cati!

10-06-2018

05-06-2018

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath