Blwyddyn 2J

Aled-ap-Iwan

Athro: Mr Aled ap Iwan

Yn wreiddiol o Bontneddfechan yng Nghwm Nedd, rwy’n ymddiddori mewn addysgu rhifedd a dysgu yn yr awyr agored. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn ffitrwydd a chwaraeon o bob math. Rwy’n Bennaeth Cynorthwyol yn yr ysgol ac yn gyfrifol am ddata a rhifedd.

11-02-2018

04-02-2018

28-01-2018

24-01-2018

21-01-2018

19-01-2018

Rags 2 Riches

Allwch chi helpu’r Cyngor Eco i godi arian trwy ailgylchu eich hen ddillad?

16-01-2018

Tablau

Cyfle i chi ymarfer eich tablau gartref –

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

15-01-2018

08-01-2018

13-12-2017

Cystadleuaeth Gomer – ysgrifennu llythyr i Sion Corn

Llongyfarchiadau mawr i Gruffudd Newis a Cian Glyn Evans-Davies am ennill cystadleuaeth Gomer. Mae’r ddau yn ennill llyfr newydd Tudur Dylan Jones.

Edrychwch ar y linc yma  (tua’r 18 munud)  am lythyr Gruffudd Newis

http://beta.s4c.cymru/clic/c_level2.shtml?programme_id=540267175

Edrychwch ar y linc yma (tua’r 21 munud) am lythyr Cian Glyn Evans-Davies

http://beta.s4c.cymru/clic/c_level2.shtml?programme_id=540267194