Blwyddyn 2HJ

menna-williams_2HW

Athrawes: Mrs Bethan Hayes & Mrs Menna Williams

Rwyf i, Mrs Hayes, yn wreiddiol o Ddolgellau. Mae gennyf ddiddordeb mewn amryw o bynciau gan gynnwys Cymraeg a Drama. Rwyf yn mwynhau canu ac rwy’n hoff o ddarllen nofelau a barddoniaeth. Rwyf i, Mrs Williams, yn wreiddiol o Lanelli. Mae gennyf ddiddordeb mewn amryw o bynciau gan gynnwys Mathemateg  a Chymraeg. Rwyf yn mwynhau pob math o weithgareddau rhifedd a datrys problemau.

16-10-2017

15-10-2017

13-10-2017

Diolchgarwch 19/10/17

Diolchgarwch Cyngor 17

Dyma’r wybodaeth am ein casgliad Diolchgarwch.

Diolch yn fawr!

Cyngor Ysgol Melin Gruffydd

10-10-2017

08-10-2017

01-10-2017

25-09-2017

Clwb Garddio

Oherwydd llwyddiant y Clwb Garddio llynedd, rydym yn falch iawn i gadarnhau bydd y Clwb yn ail ddechrau unwaith eto eleni!
Fe fydd y clwb yn dechrau nôl ar ddydd Iau 28/9/17, ac yn cael ei gynnal ar ôl ysgol pob dydd Iau, tan 4.30yh.
Roedd y clwb yn un boblogaidd iawn llynedd gyda nifer fawr o ddisgyblion yn ei fynychu. Os ydych am i’ch plentyn fynychu’r clwb allwch chi ddychwelyd y slip isod cyn gynted â phosib.

Diolch, Miss Milward a Mrs Dwyer

24-09-2017

22-09-2017