Blwyddyn 2HJ

menna-williams_2HW

Athrawes: Mrs Bethan Hayes & Mrs Menna Williams

Rwyf i, Mrs Hayes, yn wreiddiol o Ddolgellau. Mae gennyf ddiddordeb mewn amryw o bynciau gan gynnwys Cymraeg a Drama. Rwyf yn mwynhau canu ac rwy’n hoff o ddarllen nofelau a barddoniaeth. Rwyf i, Mrs Williams, yn wreiddiol o Lanelli. Mae gennyf ddiddordeb mewn amryw o bynciau gan gynnwys Mathemateg  a Chymraeg. Rwyf yn mwynhau pob math o weithgareddau rhifedd a datrys problemau.

20-05-2018

13-05-2018

05-05-2018

29-04-2018

22-04-2018

15-04-2018

26-03-2018

21-03-2018

18-03-2018