Blwyddyn 2HJ

menna-williams_2HW

Athrawes: Mrs Bethan Hayes & Mrs Menna Williams

Rwyf i, Mrs Hayes, yn wreiddiol o Ddolgellau. Mae gennyf ddiddordeb mewn amryw o bynciau gan gynnwys Cymraeg a Drama. Rwyf yn mwynhau canu ac rwy’n hoff o ddarllen nofelau a barddoniaeth. Rwyf i, Mrs Williams, yn wreiddiol o Lanelli. Mae gennyf ddiddordeb mewn amryw o bynciau gan gynnwys Mathemateg  a Chymraeg. Rwyf yn mwynhau pob math o weithgareddau rhifedd a datrys problemau.

11-02-2018

04-02-2018

28-01-2018

24-01-2018

21-01-2018

19-01-2018

Rags 2 Riches

Allwch chi helpu’r Cyngor Eco i godi arian trwy ailgylchu eich hen ddillad?

16-01-2018

Tablau

Cyfle i chi ymarfer eich tablau gartref –

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/hit-the-button

15-01-2018

08-01-2018

12-12-2017