Blwyddyn 2HE

Athrawes: Mrs Bethan Hayes & Mrs Catrin Evans

Rwyf i, Mrs Hayes, yn wreiddiol o Ddolgellau. Mae gennyf ddiddordeb mewn amryw o bynciau gan gynnwys Cymraeg a Drama. Rwyf yn mwynhau canu ac rwy’n hoff o ddarllen nofelau a barddoniaeth.

Rwyf i, Miss Evans, yn wreiddiol o Landysul. Mae gennyf ddiddordeb mewn amryw o bynciau gan gynnwys Addysg Gorfforol, Cerddoriaeth a Chymraeg. Rwyf yn mwynhau pob math o weithgareddau Addysg Gorfforol a darllen llyfrau amrywiol.

Trosolwg Thema- Tymor yr Hydref 2018- Blwyddyn 2

15-05-2019

09-04-2019

12-12-2018

Clwb Garddio 13.12.18

Clwb garddio i 2aI a 2HE wythnos yma.

Diolch,

Miss Milward a Mrs Dwyer.

05-12-2018

Clwb Garddio 6.12.18

Clwb Garddio i ddosbarth 2aI wythnos yma.
Diolch, Miss Milward a Mrs Dwyer.

25-09-2018

Clwb Garddio

Oherwydd y nifer fawr o ddisgyblion sydd wedi dangos diddordeb yn y Clwb Garddio, rydym wedi gorfod rhannu’r disgyblion i ddau grŵp (fesul dosbarth). Bydd y ddau grŵp yn cymryd tro i fynychu’r clwb pob yn ail wythnos.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anawsterau fydd hyn yn achosi, ond ein nod yw rhoi cymaint o gyfleoedd i’r plant gymryd rhan tra eu bod nhw yn y clwb garddio.

Fe fydd y clwb yn dechrau i grŵp 1, sef Dosbarth Mrs Hayes/Miss Evans ar ddydd Iau 27/09/18 ac i grŵp 2, sef Dosbarth Mr ap Iwan ar ddydd Iau 4/10/18

Diolch, Miss Milward a Mrs Dwyer!

17-07-2018

Gwefan Na Nel

Gweithgareddau hwyliog dros yr Haf –

http://www.nanel.co.uk/

28-06-2018

10-06-2018

05-06-2018

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath