Blwyddyn 2HE


Athrawes: Mrs Bethan Hayes & Mrs Catrin Evans

Rwyf i, Mrs Hayes, yn wreiddiol o Ddolgellau. Mae gennyf ddiddordeb mewn amryw o bynciau gan gynnwys Cymraeg a Drama. Rwyf yn mwynhau canu ac rwy’n hoff o ddarllen nofelau a barddoniaeth. Rwyf i, Mrs Williams, yn wreiddiol o Lanelli. Mae gennyf ddiddordeb mewn amryw o bynciau gan gynnwys Mathemateg  a Chymraeg. Rwyf yn mwynhau pob math o weithgareddau rhifedd a datrys problemau.

17-07-2018

Gwefan Na Nel

Gweithgareddau hwyliog dros yr Haf –

http://www.nanel.co.uk/

28-06-2018

10-06-2018

05-06-2018

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath

20-05-2018

13-05-2018

05-05-2018

29-04-2018

22-04-2018