Blwyddyn 2aI

Aled-ap-Iwan

Athro: Mr Aled ap Iwan

Yn wreiddiol o Bontneddfechan yng Nghwm Nedd, rwy’n ymddiddori mewn addysgu rhifedd a dysgu yn yr awyr agored. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn ffitrwydd a chwaraeon o bob math. Rwy’n Bennaeth Cynorthwyol yn yr ysgol ac yn gyfrifol am ddata a rhifedd.

11-09-2018

Tymor 1: ‘Drychwch! Tir!

Ar ddechrau pob tymor mae’r disgyblion yn derbyn y cyfle i drafod ein thema newydd, er mwyn cynnig syniadau am yr hyn hoffem ddysgu.
Yn ogystal â’r syniadau yma, yn ystod y tymor yma fe fyddem yn dysgu am…

Llythr Thema Bl 1 dwr 2018  

17-07-2018

Gwefan Na Nel

Gweithgareddau hwyliog dros yr Haf –

http://www.nanel.co.uk/

28-06-2018

10-06-2018

05-06-2018

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath

20-05-2018

13-05-2018

05-05-2018

29-04-2018