Blwyddyn 2aI

Aled-ap-Iwan

Athro: Mr Aled ap Iwan

Yn wreiddiol o Bontneddfechan yng Nghwm Nedd, rwy’n ymddiddori mewn addysgu rhifedd a dysgu yn yr awyr agored. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn ffitrwydd a chwaraeon o bob math. Rwy’n Bennaeth Cynorthwyol yn yr ysgol ac yn gyfrifol am ddata a rhifedd.

Trosolwg thema yr Hydref – yn ol i’r gorffennol

15-05-2019

09-04-2019

12-12-2018

Clwb Garddio 13.12.18

Clwb garddio i 2aI a 2HE wythnos yma.

Diolch,

Miss Milward a Mrs Dwyer.

05-12-2018

Clwb Garddio 6.12.18

Clwb Garddio i ddosbarth 2aI wythnos yma.
Diolch, Miss Milward a Mrs Dwyer.

25-09-2018

Clwb Garddio

Oherwydd y nifer fawr o ddisgyblion sydd wedi dangos diddordeb yn y Clwb Garddio, rydym wedi gorfod rhannu’r disgyblion i ddau grŵp (fesul dosbarth). Bydd y ddau grŵp yn cymryd tro i fynychu’r clwb pob yn ail wythnos.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anawsterau fydd hyn yn achosi, ond ein nod yw rhoi cymaint o gyfleoedd i’r plant gymryd rhan tra eu bod nhw yn y clwb garddio.

Fe fydd y clwb yn dechrau i grŵp 1, sef Dosbarth Mrs Hayes/Miss Evans ar ddydd Iau 27/09/18 ac i grŵp 2, sef Dosbarth Mr ap Iwan ar ddydd Iau 4/10/18

Diolch, Miss Milward a Mrs Dwyer!

11-09-2018

Tymor 1: ‘Drychwch! Tir!

Ar ddechrau pob tymor mae’r disgyblion yn derbyn y cyfle i drafod ein thema newydd, er mwyn cynnig syniadau am yr hyn hoffem ddysgu.
Yn ogystal â’r syniadau yma, yn ystod y tymor yma fe fyddem yn dysgu am…

Llythr Thema Bl 1 dwr 2018  

17-07-2018

Gwefan Na Nel

Gweithgareddau hwyliog dros yr Haf –

http://www.nanel.co.uk/

28-06-2018

10-06-2018

05-06-2018