Blwyddyn 1M


Athrawes: Miss Rebecca Milward

Athrawes o Bontypridd, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau ac â diddordeb mawr mewn TGCh! Rwyf yn credu’n gryf yn egwyddor y Cyfnod Sylfaen o ddysgu trwy chwarae yn ogystal â rhoi profiadau go iawn i ddisgyblion. Rydw i wrth fy modd yn yr awyr agored ac rwyf yn hoff iawn o arddio. Rwyf yn cynnal Clwb Garddio’r ysgol ac rwyf yn gyfrifol am Gyngor ECO’r ysgol.

Ewch i dudalen Flickr yr ysgol i weld lluniau o’r hyn rydym wedi bod yn dysgu!

Thema 1: ‘Drychwch! Tir!’

22-01-2018

21-01-2018

19-01-2018

Rags 2 Riches

Allwch chi helpu’r Cyngor Eco i godi arian trwy ailgylchu eich hen ddillad?

18-01-2018

Pawennau a Chrafangau

Yn ystod y tymor yma fe fyddem yn dysgu am…

Llythyr trosolwg themau pawennau

15-01-2018

08-01-2018

12-12-2017

Parti Nadolig Blwyddyn 1

Bydd Blwyddyn 1 yn cynnal Parti Nadolig ar Ddydd Mercher nesaf (20/12/17). Byddwn yn cael y bwyd parti ar ôl cinio ac yn mwynhau gemau amrywiol. Os fyddech mor garedig a chyfrannu (beth sydd wedi’ gofnodi ar eich llythyr) at y parti bydden ni’n ddiolchgar iawn. Mae croeso i’ch plentyn wisgo siwmper Nadolig. Os ydych chi’n gwrthwynebu i’ch plentyn fwyta rhywbeth arbennig yn y parti neu os oes alergedd, a fyddwch cystal a chysylltu a ni erbyn 18/12/17.

Diolch, Athrawon Blwyddyn 1.

11-12-2017