Blwyddyn 1M


Athrawes: Miss Rebecca Milward

Athrawes o Bontypridd, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau ac â diddordeb mawr mewn TGCh! Rwyf yn credu’n gryf yn egwyddor y Cyfnod Sylfaen o ddysgu trwy chwarae yn ogystal â rhoi profiadau go iawn i ddisgyblion. Rydw i wrth fy modd yn yr awyr agored ac rwyf yn hoff iawn o arddio. Rwyf yn cynnal Clwb Garddio’r ysgol ac rwyf yn gyfrifol am Gyngor ECO’r ysgol.

Ewch i dudalen Flickr yr ysgol i weld lluniau o’r hyn rydym wedi bod yn dysgu!

Thema 1: ‘Drychwch! Tir!’

25-02-2018

15-02-2018

Sut i ddefnyddio HWB?

Sut i agor a mewngofnodi?

sut i ddefnyddio HWB

Beth i gofio wrth ddefnyddio HWB?

Pethau Pwysig HWB

Diolch Miss Milward

13-02-2018

11-02-2018

04-02-2018

02-02-2018

28-01-2018

25-01-2018