Blwyddyn 1M


Athrawes: Miss Rebecca Milward

Athrawes o Bontypridd, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau ac â diddordeb mawr mewn TGCh! Rwyf yn credu’n gryf yn egwyddor y Cyfnod Sylfaen o ddysgu trwy chwarae yn ogystal â rhoi profiadau go iawn i ddisgyblion. Rydw i wrth fy modd yn yr awyr agored ac rwyf yn hoff iawn o arddio. Rwyf yn cynnal Clwb Garddio’r ysgol ac rwyf yn gyfrifol am Gyngor ECO’r ysgol.

Ewch i dudalen Flickr yr ysgol i weld lluniau o’r hyn rydym wedi bod yn dysgu!

Thema 1: ‘Drychwch! Tir!’

09-03-2015

Dathlu Diwrnod y Llyfr

Mae croeso i’r plant wisgo fel cymeriad allan o stori/lyfr Cymraeg (neu cyfieithiad o’r Saesneg) ar Dydd Iau Mawrth y 12fed  gan ddod â’r llyfr gyda nhw i’r ysgol ar dydd llun i gwneud adolygiad yn y dosbarth.

06-03-2015

Diwrnod y Llyfr

Newid Trefn

Dosbarthiadau Meithrin,Derbyn,Bl1 a Bl2

Diwrnod y Llyfr Dydd Iau Mawrth 12fed

Mae croeso i’r plant wisgo fel cymeriad allan o stori/lyfr Cymraeg (neu cyfieithiad o’r Saesneg) gan ddod a’r llyfr gyda nhw i’r ysgol. Cofiwch bod angen mynd i’r ty bach yn ystod y dydd, felly gwisgoedd call os gwelwch yn dda. Mi fydd gwobrau ar gael hefyd i’r wisg orau!

19-02-2015

Cystadleuwyr Eisteddfod 2015

Dyma rhestr o’r cystadleuwyr fydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod Cylch ar y 7fed o Fawrth yn Ysgol Glantaf a’r Eisteddofd Dawns ar y 10fed o Fawrth.

Unawd Bl.2

Imogen Evans, Liwsi Nel Williams, Anest James, Mari Evans, Sara Daniel, Caron Dafydd

Unawd Bl.3&4

Esther Woolley, ElliwJones, Molli Elin, Martha Bright, Cadi Gwen, Saran Jones, Cari Thomas

Unawd Bl 5 a 6

Enfys Evans, Hari Lewis, Hannah Boore, Caitlin Allan, Erin Jones, Elan Oldery, Cadi Davage

Deuawd

Harri M a Tomos W, Mari L a Enfys Evans, Sara Mackie a Caitlin Allan, Erin Jones a Katie Anderson

Parti Deulias

Erin Jones, Harri Metcalfe, Sara Mackie, Caitlin Allen, Katie Andersn, Tomos Woddington, Efa Greenway, Catrin Powell, Aron Evans, Mari Lewis, Osian James, Elan Oldery, Ifan Rees, Steffan Rayment, Lisa Evans, Enfys Evans

Parti Unsain

Efa Greenway, Erin Jones, Mari Lewis, Caitlin Allen, Enfys Evans, Harri Matcalfe, Aton Evans, Ifan Rees, Catrin Powell, Steffan Rayment,

Cor

Erin Jones, Harri Metcalfe, Sara Mackie, Caitlin Allen, Katie Andersn, Tomos Woddington, Efa Greenway, Catrin Powell, Aron Evans, Mari Lewis, Osian James, Elan Oldery, Ifan Rees, Steffan Rayment, Lisa Evans, Enfys Evans, Iestyn Thomas, Esyllt Hedd, Olympia Koursarou, Carys Bennett, Cadi Davage, Jeia Puri-Evans, Abi Sebury, Luned Evans, Ben Browb, Ariache Koursarou, Hannah Boore, Beca Tinnuche Jones, Non Drake, Daniel Rizzo, Emily Savastrao, Miriam John, Efa Powell, Lois Pithrck, Beac Jones, Lydia Cohen, Amy Styles, Elli Hingman, Steffan Powys-Downes, Alys Smith

Cerdd Dant Bl 6

Hannah Boore

Alaw Werin

Cadi Gwen

Piano

Elena Chapman, Cadi Davage, Tirion Davies, Esyllt Hedd

Pres

Steffan Rayment, Iestyn Thomas, Owen Lloyd-Jones

Chwithbrennau

Sara Mackie, Cadi Davage, Elena Chapman

Llefaru Bl 2 a Iau

Mari Evans, Mirriam Rozzo, Imogen Evans, Morgan Dwyer, Gethin Williams, Liwsi Nel Williams

Llefaru Bl 3 a 4

Esther Wooley, Mali Newis, Phoebe Williams, Twm Rhys, Awen Dwyer, Luned De Saxe

Llefaru Bl 5 a 6

Luned Evans, Cadi Davage, Evan Harfield, Steffan Rayment, Hannah Boore

Grwp Llefaru

Luned Evans, Harri Metcalfe, Iestyn Thomas, Mari Lewis, Non Drake, Brown,Eli Higman, Aridry Koursarou. Hannah Boore

Ymgom

Mari Lewis, Esyllt Hedd a Aron Evans

Dawnsio Hip hop/Stryd / Disgo

ElinDimond, Non Drake, Catrin Poell, Nia Sadler, Mari Lewis, Megan Howe, Lois Pittick, Erin Williams, Keeli Wilkinson, Lola Keogh, Beca Tinuche-Jones

Pob lwc i bawb!

13-02-2015

Hanner tymor

Diolch yn fawr am eich holl gefnogaeth yn ystod y hanner tymor yma.  Mwynhewch y gwyliau!

Gwaith Cartref

Eich gwaith cartref am y bythefnos nesa yw creu model 3D o gath.  Gallwch chi ddefnyddio unrhyw ddeunyddiau sydd gyda chi  adre a’i addurno. Pob lwc!

06-02-2015

Odrifau ac Eilrifau

Rydym wedi dysgu am odrifau ac eilrifau wythnos yma, mae’r plant wedi addurno rhifau, glas i odrif a melyn i eilrif, pa rhif bydd yn dod nôl i tŷ chi heno?

Campwaith yr Wythnos Tymor y Hydref

15.9.14  Megan Hollins

25.9.14  Emily Lloyd

2.10.14  Gruffydd Harrison

8.10.14  Matilda Cohen

20.10.14  Annie Davies

22.10.14  Tara Wilcox

5.11.14   Tilly Bevan

13.11.14  Gruff Dafydd

20.11.14  Genevieve Miles

4.12.14  Mali Harding

11.12.14  Mackenzie Bartlett

Seren yr Wythnos Tymor y Hydref

8.9.14  Lydia Barker

15.9.14  Tabatha Morgans

22.9.14  Lexie Ivins

2.10.14  William Styles

9.10.14  Sophie Gunningham

20.10.14  Mackenzie Bartlett

24.10.14  Mali Harding

5.11.14  Henry Bennett

13.11.14  Gwenllian Meade Owen

20.11.14  Menna Evans

28.11.14  Romilly Bennett

4.12.14  Seren Lily Burns

11.12.14  Megan Hollins

19.12.14 Pawb! Am fod yn anhygoel yn y sioe Nadolig!

05-02-2015

Milfeddyg

Rydym yn ffodus iawn bod milfeddyg yn dod i fewn i ateb ymholiadau y plant dydd Mawrth. Pawb yn edrych ymlaen.

23-01-2015