Blwyddyn 1M


Athrawes: Miss Rebecca Milward

Athrawes yn fy ail flwyddyn yn dysgu yma ym Melin Gruffydd. Rwyf yn teimlo’n gryf yn y cysyniad o ddysgu trwy chwarae yn ogystal â rhoi profiadau go iawn i ddisgyblion. Rydw i wrth fy modd yn yr awyr agored ac rwyf yn hoff iawn o arddio. Rwyf yn cynnal Clwb Garddio’r ysgol ac rwyf yn gyfrifol am Gyngor ECO’r ysgol.

Ewch i dudalen Flickr yr ysgol i weld lluniau o’r hyn rydym wedi bod yn dysgu!

 

20-05-2018

17-05-2018

13-05-2018

10-05-2018

Gwledd Blwyddyn 1

Mae’r plant wedi bod wrth eu boddau yn dysgu am ein thema ‘Cestyll a Dreigiau’. Fel canlyniad, rydym am gynnal Gwledd Blwyddyn 1 (yn yr ysgol) er mwyn dathlu llwyddiant y thema.

Fe fydd y Wledd yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau, Mai 24ain. Mae croeso i’ch plentyn creu gwisg/ gwisgo lan mewn gwisg sy’n perthyn i’r thema (ond nid yw’n orfodol).

Diolch Miss Milward

09-05-2018

Sut i ddefnyddio HWB/ JIT

Dilynwch y camau isod er mwyn mewngofnodi i HWB ac i ddefnyddio JIT;

sut i ddefnyddio HWB

05-05-2018

29-04-2018

22-04-2018

15-04-2018

26-03-2018