Blwyddyn 1M


Athrawes: Miss Rebecca Milward

Athrawes newydd gymhwyso yn fy ail flwyddyn yn dysgu yma ym Melin Gruffydd. Rwyf yn teimlo’n gryf yn y cysyniad o ddysgu trwy chwarae yn ogystal â rhoi profiadau go iawn i ddisgyblion. Rydw i wrth fy modd yn yr awyr agored ac rwyf yn hoff iawn o arddio. Rwyf yn cynnal Clwb Garddio’r ysgol ac rwyf yn gyfrifol am Gyngor ECO’r ysgol.

 

10-12-2017

03-12-2017

30-11-2017

Sioe Nadolig

Ymddiheuriadau am y camgymeriad ar y llythyr ddoe. I gadarnhau, cynhelir y sioe Nadolig eleni ar ddydd Llun Rhagfyr 18rg am 9.45.

Diolch yn fawr, Miss Milward

26-11-2017

22-11-2017

Grwpiau Darllen

Mae ambell i grŵp darllen wedi newid. Gweler yr amserlen dychwelwyd llyfrau newid isod;

grwpiau darllen

19-11-2017

17-11-2017

16-11-2017

15-11-2017