Blwyddyn 1M


Athrawes: Miss Rebecca Milward

Athrawes o Bontypridd, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau ac â diddordeb mawr mewn TGCh! Rwyf yn credu’n gryf yn egwyddor y Cyfnod Sylfaen o ddysgu trwy chwarae yn ogystal â rhoi profiadau go iawn i ddisgyblion. Rydw i wrth fy modd yn yr awyr agored ac rwyf yn hoff iawn o arddio. Rwyf yn cynnal Clwb Garddio’r ysgol ac rwyf yn gyfrifol am Gyngor ECO’r ysgol.

Ewch i dudalen Flickr yr ysgol i weld lluniau o’r hyn rydym wedi bod yn dysgu!

Thema 1: ‘Drychwch! Tir!’

15-05-2019

09-04-2019

17-01-2019

Pawennau a Chrafangau

Yn ystod y tymor yma fe fyddem yn dysgu am….
Trosolwg thema Pawennau a Chrafangau 2019

15-11-2018

Gwaith cartref HWB

Yn ddiweddar rydym wedi bod yn ymarfer mewngofnodi a gweithio ar HWB yn y dosbarth. Eich gwaith cartref yw i arbrofi gyda HWB yn y tŷ. Gallwch ddefnyddio JIT i ysgrifennu brawddegau?

(Gweler cymorth ar sut i ddefnyddio HWB/ mewngofnodi isod, os oes angen)

Sut i ddefnyddio HWB

Diolch, Miss Milward

12-10-2018

Gwaith Cartref 11.10.18

Mae Môr-ladron yn hoffi helfa drysor! Yr wythnos hon hoffwn i chi helpu eich plentyn i feddwl yn ofalus am rywbeth y maent yn trysori, gall fod yn unrhyw beth sydd yn bwysig iddynt. Rhowch y trysor mewn bocs a’i ddychwelyd i’r ysgol. Fe fyddem yn defnyddio’r trysorau ar gyfer gweithgaredd llafar wythnos nesaf.

Diolch, Miss Milward

27-09-2018

Gwaith Cartref 27.9.18

Fel rhan o’n thema ‘Drychwch Tir, mae’r disgyblion wedi bod yn dysgu am ddisgrifiadau. Fel gwaith cartref yr wythnos hon hoffwn i’r disgyblion feddwl am ansoddeiriau gwahanol i ddisgrifio eu hunain. Hoffwn pe bai’r gwaith yn cynnwys llun o’r plentyn yng nghanol y dudalen gyda’r ansoddeiriau o’u cwmpas (mae yna groeso i chi fod mor greadigol a dymunwch)!

Gwaith Cartref 27.9.18

Diolch Miss Milward

24-09-2018

Grwpiau/ dyddiau darllen

Gweler isod diwrnod darllen/ dangos eich plentyn.

Grwpiau darllen- Tymor 1

Diolch, Miss Milward.

20-09-2018

Gwaith Cartref

Gwaith Cartref 20.09.18 i’w ddychwelyd erbyn dydd Mawrth 25.09.18

Gwaith cartref

Diolch, Miss Milward.

11-09-2018

Tymor 1: ‘Drychwch! Tir!

Ar ddechrau pob tymor mae’r disgyblion yn derbyn y cyfle i drafod ein thema newydd, er mwyn cynnig syniadau am yr hyn hoffem ddysgu.
Yn ogystal â’r syniadau yma, yn ystod y tymor yma fe fyddem yn dysgu am…

Llythr Thema Bl 1 dwr 2018