Blwyddyn 1M

siwan-drake-110x140 bethan-jones-2
Athrawon: Mrs Siwan Drake a Mrs Bethan Jones

Mrs Bethan Jones- Yn wreiddiol o bentref Trap ger Llandeilo, Sir Gar. Wedi symud o’r ardal i Gaerdydd i astudio yn yn Coleg ym 1993. Rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau gan gynnwys Daearyddiaeth a chadw’n heini. Rwy’n hoff iawn o ddarllen ac yn rhedeg ras hanner marathon Caerdydd yn flynyddol. Fi yw Pennaeth adran Blynyddoedd 1 a 2 

Mrs Siwan Drake – Yn wreiddiol o Gwm Cynllwyd ger Llanuwchllyn, Y Bala, rwy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys Cymraeg a Daearyddiaeth.  Rwy’n hoff iawn o ddarllen ac yn gyfrifol am lyfrgell yr ysgol.

16-10-2017

15-10-2017

13-10-2017

Diolchgarwch 19/10/17

Diolchgarwch Cyngor 17

Dyma’r wybodaeth am ein casgliad Diolchgarwch.

Diolch yn fawr!

Cyngor Ysgol Melin Gruffydd

08-10-2017

06-10-2017

04-10-2017

Diwrnod Dim Pens!

1M yn mwynhau arbrofi gydag adnoddau gwahanol i greu cychod!

⛵️

Ymweliad yr RNLI

Roedd Blwyddyn 1 wir wedi mwynhau yr ymweliad gan John o’r RNLI heddiw! Diolch am eich rhoddion hael, codwyd £75 am yr elusen!!

01-10-2017

24-09-2017

22-09-2017