Blwyddyn 1J

Athrawes: Mrs Bethan Jones

Yn wreiddiol o Trap ger Llandeilo, rydw i’n hoff iawn o gymdeithasu ac o gadw’n heini, yn rhedeg hanner marathon Caerdydd bob blwyddyn ac yn mwynhau mynd ar wyliau. Dydw i ddim yn hoffi coginio na glanhau a dwi’n hoff iawn o wylio dramau o safon uchel ar y teledu.

Trosolwg Thema 1- Drychwch! Tir!

08-01-2018

12-12-2017

Parti Nadolig Blwyddyn 1

Bydd Blwyddyn 1 yn cynnal Parti Nadolig ar Ddydd Mercher nesaf (20/12/17). Byddwn yn cael y bwyd parti ar ôl cinio ac yn mwynhau gemau amrywiol. Os fyddech mor garedig a chyfrannu (beth sydd wedi’ gofnodi ar eich llythyr) at y parti bydden ni’n ddiolchgar iawn. Mae croeso i’ch plentyn wisgo siwmper Nadolig. Os ydych chi’n gwrthwynebu i’ch plentyn fwyta rhywbeth arbennig yn y parti neu os oes alergedd, a fyddwch cystal a chysylltu a ni erbyn 18/12/17.

Diolch, Athrawon Blwyddyn 1.

11-12-2017

10-12-2017

03-12-2017

26-11-2017

19-11-2017

17-11-2017

14-11-2017

12-11-2017