Blwyddyn 1J

Athrawes: Mrs Bethan Jones

Yn wreiddiol o Trap ger Llandeilo, rydw i’n hoff iawn o gymdeithasu ac o gadw’n heini, yn rhedeg hanner marathon Caerdydd bob blwyddyn ac yn mwynhau mynd ar wyliau. Dydw i ddim yn hoffi coginio na glanhau a dwi’n hoff iawn o wylio dramau o safon uchel ar y teledu.

Trosolwg Thema 1- Drychwch! Tir!

13-05-2018

10-05-2018

Gwledd Blwyddyn 1

Mae’r plant wedi bod wrth eu boddau yn dysgu am ein thema ‘Cestyll a Dreigiau’. Fel canlyniad, rydym am gynnal Gwledd Blwyddyn 1 (yn yr ysgol) er mwyn dathlu llwyddiant y thema.

Fe fydd y Wledd yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau, Mai 24ain. Mae croeso i’ch plentyn creu gwisg/ gwisgo lan mewn gwisg sy’n perthyn i’r thema (ond nid yw’n orfodol).

Diolch Miss Milward

05-05-2018

29-04-2018

22-04-2018

15-04-2018

26-03-2018

18-03-2018

11-03-2018