Blwyddyn 1J

Athrawes: Mrs Bethan Jones

Yn wreiddiol o Trap ger Llandeilo, rydw i’n hoff iawn o gymdeithasu ac o gadw’n heini, yn rhedeg hanner marathon Caerdydd bob blwyddyn ac yn mwynhau mynd ar wyliau. Dydw i ddim yn hoffi coginio na glanhau a dwi’n hoff iawn o wylio dramau o safon uchel ar y teledu.

Trosolwg Thema 1- Drychwch! Tir!

06-02-2015

Campwaith yr Wythnos Tymor y Hydref

15.9.14  Megan Hollins

25.9.14  Emily Lloyd

2.10.14  Gruffydd Harrison

8.10.14  Matilda Cohen

20.10.14  Annie Davies

22.10.14  Tara Wilcox

5.11.14   Tilly Bevan

13.11.14  Gruff Dafydd

20.11.14  Genevieve Miles

4.12.14  Mali Harding

11.12.14  Mackenzie Bartlett

Seren yr Wythnos Tymor y Hydref

8.9.14  Lydia Barker

15.9.14  Tabatha Morgans

22.9.14  Lexie Ivins

2.10.14  William Styles

9.10.14  Sophie Gunningham

20.10.14  Mackenzie Bartlett

24.10.14  Mali Harding

5.11.14  Henry Bennett

13.11.14  Gwenllian Meade Owen

20.11.14  Menna Evans

28.11.14  Romilly Bennett

4.12.14  Seren Lily Burns

11.12.14  Megan Hollins

19.12.14 Pawb! Am fod yn anhygoel yn y sioe Nadolig!

05-02-2015

Milfeddyg

Rydym yn ffodus iawn bod milfeddyg yn dod i fewn i ateb ymholiadau y plant dydd Mawrth. Pawb yn edrych ymlaen.

23-01-2015