Blwyddyn 1J

Athrawes: Mrs Bethan Jones

16-07-2018

Diwrnod yr Archarwyr!

Rydym am gynnal Diwrnod yr Archarwyr i ddisgyblion blwyddyn 1 er mwyn dathlu diwedd blwyddyn! Fe fydd yn cael ei gynnal ar Ddydd Gwener 20fed o Orffennaf ar ôl amser cinio, ar gae’r ysgol. Bydd y disgyblion yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a gemau ac yna yn cael picnic iachus. Fe fydd angen picnic (bach) iachus ar eich plentyn ar gyfer yr achlysur. Croeso i’ch plentyn wisgo gwisg archarwr am y diwrnod.

Diolch,
Miss Milward

10-06-2018

05-06-2018

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath

20-05-2018

13-05-2018

10-05-2018

Gwledd Blwyddyn 1

Mae’r plant wedi bod wrth eu boddau yn dysgu am ein thema ‘Cestyll a Dreigiau’. Fel canlyniad, rydym am gynnal Gwledd Blwyddyn 1 (yn yr ysgol) er mwyn dathlu llwyddiant y thema.

Fe fydd y Wledd yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau, Mai 24ain. Mae croeso i’ch plentyn creu gwisg/ gwisgo lan mewn gwisg sy’n perthyn i’r thema (ond nid yw’n orfodol).

Diolch Miss Milward

05-05-2018

29-04-2018

22-04-2018