Blwyddyn 1J

Athrawes: Mrs Bethan Jones

Yn wreiddiol o Trap ger Llandeilo, rydw i’n hoff iawn o gymdeithasu ac o gadw’n heini, yn rhedeg hanner marathon Caerdydd bob blwyddyn ac yn mwynhau mynd ar wyliau. Dydw i ddim yn hoffi coginio na glanhau a dwi’n hoff iawn o wylio dramau o safon uchel ar y teledu.

Trosolwg Thema 1- Drychwch! Tir!

15-05-2019

09-04-2019

15-11-2018

Gwaith cartref HWB

Yn ddiweddar rydym wedi bod yn ymarfer mewngofnodi a gweithio ar HWB yn y dosbarth. Eich gwaith cartref yw i arbrofi gyda HWB yn y tŷ. Gallwch ddefnyddio JIT i ysgrifennu brawddegau?

(Gweler cymorth ar sut i ddefnyddio HWB/ mewngofnodi isod, os oes angen)

Sut i ddefnyddio HWB

Diolch, Miss Milward

12-10-2018

Gwaith Cartref 11.10.18

Mae Môr-ladron yn hoffi helfa drysor! Yr wythnos hon hoffwn i chi helpu eich plentyn i feddwl yn ofalus am rywbeth y maent yn trysori, gall fod yn unrhyw beth sydd yn bwysig iddynt. Rhowch y trysor mewn bocs a’i ddychwelyd i’r ysgol. Fe fyddem yn defnyddio’r trysorau ar gyfer gweithgaredd llafar wythnos nesaf.

Diolch, Miss Milward

27-09-2018

Gwaith Cartref 27.9.18

Fel rhan o’n thema ‘Drychwch Tir, mae’r disgyblion wedi bod yn dysgu am ddisgrifiadau. Fel gwaith cartref yr wythnos hon hoffwn i’r disgyblion feddwl am ansoddeiriau gwahanol i ddisgrifio eu hunain. Hoffwn pe bai’r gwaith yn cynnwys llun o’r plentyn yng nghanol y dudalen gyda’r ansoddeiriau o’u cwmpas (mae yna groeso i chi fod mor greadigol a dymunwch)!

Gwaith Cartref 27.9.18

Diolch Miss Milward

16-07-2018

Diwrnod yr Archarwyr!

Rydym am gynnal Diwrnod yr Archarwyr i ddisgyblion blwyddyn 1 er mwyn dathlu diwedd blwyddyn! Fe fydd yn cael ei gynnal ar Ddydd Gwener 20fed o Orffennaf ar ôl amser cinio, ar gae’r ysgol. Bydd y disgyblion yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a gemau ac yna yn cael picnic iachus. Fe fydd angen picnic (bach) iachus ar eich plentyn ar gyfer yr achlysur. Croeso i’ch plentyn wisgo gwisg archarwr am y diwrnod.

Diolch,
Miss Milward

10-06-2018

05-06-2018

21-05-2018

Gwasanaeth CA2 21.05.18 – Cyflwyno siec i Bobath – Pobi Dros Bobath 2018!

Diolch yn fawr i Emily o @BobathWales am ddod mewn i wasanaeth CA2 bore ‘ma i dderbyn siec o £283.84 o galyniad i #PobiDrosBobath / Thank you to Emily from @BobathWales for coming to our KS2 Assembly to be presented with a cheque of £283.84 #YsgolGymunedol #BakeForBobath

20-05-2018