Blwyddyn 1AaI

Athrawes: Miss Gwenno Roberts

Un o Sir Fon yr ydw i yn wreiddiol cyn ymgartrefu yma. Rwy’n diddori mewn amrywiaeth o bynciau gan gynnwys Rhifedd a Chelf. Rwy’n hoff o beintio a chanu. Rwy’n mwynhau fy rol fel SENCo y cyfnod sylfaen yn fawr iawn.

20-05-2018

13-05-2018

10-05-2018

Gwledd Blwyddyn 1

Mae’r plant wedi bod wrth eu boddau yn dysgu am ein thema ‘Cestyll a Dreigiau’. Fel canlyniad, rydym am gynnal Gwledd Blwyddyn 1 (yn yr ysgol) er mwyn dathlu llwyddiant y thema.

Fe fydd y Wledd yn cael ei gynnal ar Ddydd Iau, Mai 24ain. Mae croeso i’ch plentyn creu gwisg/ gwisgo lan mewn gwisg sy’n perthyn i’r thema (ond nid yw’n orfodol).

Diolch Miss Milward

05-05-2018

29-04-2018

22-04-2018

15-04-2018

26-03-2018

18-03-2018