Blwyddyn 1AaI

Athrawes: Miss Gwenno Roberts

Un o Sir Fon yr ydw i yn wreiddiol cyn ymgartrefu yma. Rwy’n diddori mewn amrywiaeth o bynciau gan gynnwys Rhifedd a Chelf. Rwy’n hoff o beintio a chanu. Rwy’n mwynhau fy rol fel SENCo y cyfnod sylfaen yn fawr iawn.

16-10-2017

15-10-2017

13-10-2017

Diolchgarwch 19/10/17

Diolchgarwch Cyngor 17

Dyma’r wybodaeth am ein casgliad Diolchgarwch.

Diolch yn fawr!

Cyngor Ysgol Melin Gruffydd

08-10-2017

06-10-2017

04-10-2017

Ymweliad yr RNLI

Roedd Blwyddyn 1 wir wedi mwynhau yr ymweliad gan John o’r RNLI heddiw! Diolch am eich rhoddion hael, codwyd £75 am yr elusen!!

01-10-2017

24-09-2017

22-09-2017

21-09-2017

Apiau defnyddiol i hybu sgiliau rhifedd

Cymraeg for Kids

Mae’r Ap yma gan Lywodraeth Cymru yn ffordd wych i blant i ddysgu’r wyddor, lliwiau, siapiau a rhifau yn y Gymraeg.

Ben Dant – Cyw

Dere i chwarae gemau môr-ladron gyda Ben Dant! Cei gyfle i hwylio’r moroedd, dod o hyd i’r trysor ar y pum ynys ac ennill darnau arian a thrysorau arbennig.

Tiwtor Mathemateg

Mae’r Ap Tiwtor Mathemateg yn cynnwys chwe Ap unigol sy’n trafod pynciau allweddol y cwricwlwm gan gynnwys Lluosi, Rhannu, Adio, Tynnu, Ffracsiynau a Throsi Ffracsiynau, Degolion a Chanrannau.

Gwefannau defnyddiol –

Supermathsworld