Blwyddyn 1AaI

Athrawes: Miss Gwenno Roberts

Un o Sir Fon yr ydw i yn wreiddiol cyn ymgartrefu yma. Rwy’n diddori mewn amrywiaeth o bynciau gan gynnwys Rhifedd a Chelf. Rwy’n hoff o beintio a chanu. Rwy’n mwynhau fy rol fel SENCo y cyfnod sylfaen yn fawr iawn.

15-02-2018

Sut i ddefnyddio HWB?

Sut i agor a mewngofnodi?

sut i ddefnyddio HWB

Beth i gofio wrth ddefnyddio HWB?

Pethau Pwysig HWB

Diolch Miss Milward

11-02-2018

04-02-2018

28-01-2018

21-01-2018

19-01-2018

Rags 2 Riches

Allwch chi helpu’r Cyngor Eco i godi arian trwy ailgylchu eich hen ddillad?

Pawennau a Grafangau

Yn ystod y tymor yma fe fyddem yn dysgu am…

Llythyr trosolwg themau pawennau

15-01-2018

08-01-2018

12-12-2017

Parti Nadolig Blwyddyn 1

Bydd Blwyddyn 1 yn cynnal Parti Nadolig ar Ddydd Mercher nesaf (20/12/17). Byddwn yn cael y bwyd parti ar ôl cinio ac yn mwynhau gemau amrywiol. Os fyddech mor garedig a chyfrannu (beth sydd wedi’ gofnodi ar eich llythyr) at y parti bydden ni’n ddiolchgar iawn. Mae croeso i’ch plentyn wisgo siwmper Nadolig. Os ydych chi’n gwrthwynebu i’ch plentyn fwyta rhywbeth arbennig yn y parti neu os oes alergedd, a fyddwch cystal a chysylltu a ni erbyn 18/12/17.

Diolch, Athrawon Blwyddyn 1.