Ymweliadau oddi ar safle’r ysgol

O fis Chwerfor 2020, mi fydd gan yr ysgol broses newydd o weinyddu ymweliadau oddi ar safle’r ysgol – yn benodol, y broses o gael caniatad rhieni.

Bydd ymweliadau oddi ar y safle yn cael eu nodi ar PARENTPAY a gofynnir i rieni i nodi eu caniatad yno.

Os nad ydym wedi derbyn caniatad ar Parentpay, yna disgwylir i rieni i nodi eu caniatad yn YSGRIFENEDIG.

Ni fyddwn bellach yn derbyn caniatad llafar.

Yn anffodus, os nad fydd caniatad wedi ei roi ar PARENTPAY neu yn YSGRIFENEDIG, ni fydd y plant yn medru mynychu’r ymwelaid.

Gofynnwn am eich cefnogaeth yn y mater pwysig yma.