Bl5E- Gwaith Cartref 6.11.17

Eich gwaith cartref yr wythnos hon yw

  • Taflenni mathemateg (adolygu)
  • Edrychwch ar eich y gwaith cartref flaenorol ble gasgloch  wybodaeth ar afonydd y byd. Ewch ati i greu taenlen ddigidol o’r wybodaeth yn Excel (HWB- Office 365 -Excel)
  • Adolygu geiriau sillafu 100 gair (prawf ar ol hanner tymor)

Adolygu pellach

J2Blast (bondiau rhif)

Times Tables Rock Star (adolygwch eich tablau- yn bennaf x6 x7 and x8)

Tags: , ,