Bl5 a 6- Clwb Codio (Tymor yr Hydref)

Clwb Codio Bl5 a 6 (Tymor yr Hydref)

Mi fydd Clwb Codio Bl5 a 5 yn dechrau ar ol hanner tymor.

Manylion cofrestru

Clwb Codio i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 (am ddim)

Pryd?: Ar nos Iau      (3/11/16 tan 08/12/16)

Amser: 15:30yp tan 16:30yp (Man casglu- Derbynfa yr ysgol)

Lleoliad: Ystafell TGCh yr ysgol

Pris: Am ddim

Trefniadau diwedd y Clwb Codio- A fyddech mor a garedig ag ysgrifennu nodyn (gan gynnwys rhif cyswllt)  i gadarnhau eich bod yn rhoi caniatad i’ch plentyn gerdded adref/ mynd gyda ffrind neu yn mynd i’r Clwb Carco o.g.ydd?

Diolch 

Miss Arnott a Mrs Eldridge