Arweinwyr Digidol 2016-17

Llongyfarchiadau i’r canlynol am gael eu dewis fel Arweinwyr Digidol ar gyfer 2016 – 2017.

BL 5D Twm R

Beca D

BL 5J Efa D

Ocean L

Bl 6L Ifan Jones

Harry TB

Osian A

Martha B

Bl 6R Gabriel W

Lily J

Harri B (Yn lle Michael D)

Gethin O’S