Llywodraethwyr yr Ysgol

Cadeirydd y Llywodraethwyr

Mrs Lowri Williams

Pennaeth

Mr. Illtud James

A.A.Ll.

Mr Dylan Owen

Mrs Natasha Hammond-Browning

Mr. Rhodri Elis Jones

Mrs Bethan Collins

  Aelodau Cymunedol

Mr Arfon Jones

Mr. Rhodri Lloyd

Mr Emyr James

Rhiant-Lywodraethwyr

Mrs Stephanie Evans

Mrs Lowri Williams

Mrs Sioned Tobias

Mrs Angharad Griffiths

Mr Denis Pugh

Athro-Lywodraethwyr

Mrs Caryl Eldridge

Mrs Ffion Davies

Staff (nad ydynt yn addysgu)

Mrs Noni Laugharne

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y LLYWODRAETHWYR 2019-2020

Cais am gyfarfod y bwrdd llywodraethol