Llywodraethwyr yr Ysgol

Cadeirydd y Llywodraethwyr

Mrs Brid Price

Pennaeth

Mr. Illtud James

A.A.Ll.

Mr Dylan Owen

.

  Aelodau Cymunedol

Mr Arfon Jones

Mr. Rhodri Lloyd

Mrs Angharad Woolley

Mr Emyr James

Rhiant-Lywodraethwyr

Mr Andrew Davies

Mrs Lowri Williams

Mrs Sioned Tobias

Mrs Sinead Singh

Mrs Brid Price

Athro-Lywodraethwyr

Mrs Catrin Dumbrill

Mrs Ffion Davies

Staff (nad ydynt yn addysgu)

Mrs Noni Laugharne