Llywodraethwyr yr Ysgol

Cadeirydd y Llywodraethwyr

Mrs Angharad Woolley

Pennaeth

Mr. Illtud James

A.A.Ll.

.

.

  Aelodau Cymunedol

Mr Arfon Jones

Mr. Rhodri Lloyd

Rhiant-Lywodraethwyr

Dr Heledd Davies

Mrs Angharad Woolley

Mr Rhodri Ellis Jones

Mrs Sinead Singh

Mrs Eleri Allsobrook

Athro-Lywodraethwyr

Miss Fflur Jones

Mr Aled ap Iwan

Staff (nad ydynt yn addysgu)

Mrs Ceirios Mallett

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2015 – 2016