Llywodraethwyr yr Ysgol

Cadeirydd y Llywodraethwyr

Mrs Eleri Allsobrook

Pennaeth

Mr. Illtud James

A.A.Ll.

Mrs Eleri Allsobrook

.

  Aelodau Cymunedol

Mr Arfon Jones

Mr. Rhodri Lloyd

Mrs Angharad Woolley

Rhiant-Lywodraethwyr

Mr Andrew Davies

Mrs Lowri Williams

Mr Rhodri Ellis Jones

Mrs Sinead Singh

Mrs Brid Price

Athro-Lywodraethwyr

Miss Catrin Evans

Mrs Ffion Davies

Staff (nad ydynt yn addysgu)

Mrs Ceirios Mallett