Cyrsiau Preswyl

Rydym yn trefnu 4 cwrs preswyl bob blwyddyn. Credwn fod yr ymweliadau yma yn hollbwysig fel rhan o’n cwricwlwm Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth ac ABCh. Datblygwn ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y plant o’r Amgylchedd hefyd gan ganolbwyntio ar elfennau cadwraeth ac ailgylchu. Cysylltir y gwaith yma gyda gwaith ECO yr ysgol.

Mae’r plant wrth eu bodd yn mynychu’r cyrsiau preswyl gan eu bod yn llawn hwyl!

Lleoliad: Bae Caerdydd
Disgyblion: Blwyddyn 3
Gwybodaeth: www.urdd.org/caerdydd

Lleoliad: Fferm Maes y Fron, Abercrâf
Disgyblion: Blwyddyn 4
Gwybodaeth: www.school-residentials.co.uk

Lleoliad: Canolfan Danywenallt
Disgyblion: Blwyddyn 5
Gwybodaeth: www.breconbeacons.org

Lleoliad: Llangrannog
Disgyblion: Blwyddyn 6
Gwybodaeth: www.urdd.org/llangrannog

Lleoliad: Plas Tan y Bwlch
Disgyblion: Blwyddyn 6
Gwybodaeth: www.plastanybwlch.com