Dawnsio

Mae’r clwb dawns yn gyfle gwych i’ch plentyn dysgu nifer gwahanol o arddulliau yn cynnwys Dawns Stryd, Jazz a disgo.

Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal ar:

Dydd Llun – 3:30-4:30yp (Blynyddoedd 3 a 4)
Dydd Mercher – 3:30-4:30yp (Blynyddoedd 5 a 6)

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar y manylion isod:

E-bost/Email: info@dancefit-cardiff.com
Rhif/Tel: 07925 031422
Twitter: @DanceFitCymru
Facebook: DanceFit Cardiff