Dawnsio

Mae’r clwb dawns yn gyfle gwych i’ch plentyn dysgu nifer gwahanol o arddulliau yn cynnwys Dawns Stryd, Jas, Disgo a Breakdance.

Mae’r sesiynau yn rhedeg ar:

Dydd Llun – 3:30-4:30yp (Derbyn, Blwyddyn 1 a 2)
Dydd Mercher – 3:30-4:30yp (Blwyddyn 3, 4, 5 a 6)

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar y manylion isod:

E-bost/Email: info@supreme-sportscymru.co.uk
Rhif/Tel: 07925 031422
Twitter: @SSCymru
Facebook: Supreme Sports Cymru