Almaeneg

Mae ‘na Glwb Almaeneg yn cael ei gynnal yn yr ysgol i blant Blwyddyn 3 ar nosweithiau Mercher – 3.30 – 4.30pm.

Rydym yn ffodus iawn mai athrawes Almaeneg Glantaf sy’n hyfforddi’r plant.

Pris y wers yw £1.50 yr wythnos.

Dyma gyfle gwych i ddysgu iaith ychwanegol!