Clwb ar ôl Ysgol

  • Cynhelir Clwb ar ôl Ysgol o 3:30pm i 5:45pm.
  • Mae’r clwb gofal yma yn agored i blant y dosbarth Derbyn – Blwyddyn 6 a rhoddir lluniaeth i’r disgyblion.
  • Mae’r clwb yn boblogaidd iawn a dylid cofrestru yn fuan.
  • Am fanylion pellach cysylltwch ag Elgan (Clwb Carco) – 07967 568 412