Adnoddau Sustrans

Bore da,

Hoffem roi gwybod i chi am lansiad Tu Fas Tu Fewn Sustrans, adnodd am ddim i helpu
rhieni sy’n edrych ar ôl eu plant gartref.

Mae cerdded, beicio a sgwtera’n ffyrdd gwych o gadw’n iach ac yn egnïol yn gorfforol ac yn
feddyliol. Yn ystod y cyfnod hwn, pan fo angen inni aros gartref ar y cyfan, mae’n anoddach
gwneud y gweithgareddau hyn.

Mae Tu Fas Tu Fewn Sustrans yn cynnig syniadau hwyliog ac ysbrydoliaeth i rieni er mwyn
cynnwys gweithgareddau addysgol, iechyd a llesiant yn eu cartrefi.

Gall rhieni ddefnyddio’r adnoddau trwy gofrestru i dderbyn ein cylchlythyr rhieni am ddim.
Dros bedair wythnos, byddant yn derbyn fideos, gweithgareddau ar thema, gemau a heriau
wedi’u cynllunio gan ein swyddogion ysgolion profiadol.

Os ydych chi’n meddwl y gallai’r adnoddau hyn fod yn ddefnyddiol i chi, cofrestrwch ar y
ddolen isod:

www.sustrans.org.uk/campaigns/outside-in/tu-fas-tu-fewn-sustrans/